Många aktiviteter på kort tid för aktiva seniorer

Först en Kommunal information om Älvsbyns Översiktsplan och Trafikstrategi.

Än en gång har SPF Seniorerna Pärlat bjudit in kommunala företrädare för att få veta mer om framtiden. Pensionärer är intresserade och vetgiriga.

Miljö / Byggchef Ingrid Karlsson inledde med att visa på kommunens ambition att välja hållbara alternativ för transporter, öka säkerheten för oskyddade trafikanter och samla fritidsområden på flera platser.

Det finns några begränsningar, så tex får man inte bygga högre än 20 m inom 5 mil från RFN.

Kommunen siktar på att nå 10 000 invånare till år 2030. Det finns hopp om en utbyggnad av Lavergruvan och därför pekar man ut förtätningsområden.

Samhällsplaneraren Erik Isaksson presenterade en fördjupad Översiktsplan över tätortens områden Stigarna, Nybergshägnan, parkeringar, gamla ICA, Höken, Leken.

Bostadsområden finns på Övra Byn, även plats för småindustri.

En del parker ska bevaras t.ex. Konradsparken, Lomtjärnsparken och Filadelfiaparken.

Kommunen ger möjlighet till att ta emot synpunkter på såväl Översiktsplanen som Trafikstrategiplanen fram till den 12 juni.

Ett samarbetsavtal vad avser Seniorservice mellan Jobbcentralen och SPF Seniorerna Pärlan presenterades av Britt Hällerstrand och hennes medarbetare.

En massa efterfrågade, hushållsnära tjänster kan erbjudas: hemstäd, flytthjälp, personlig service, gräsklippning och andra saker.

 

Årets vårresa gick till Skellefteå den 18 maj 2018

Valter Bergmark SPF Guldstaden möter upp inför guidningen på muséet.

Resan planerades medan det var flera meter höga snödrivor men den genomfördes en härlig sommardag några veckor senare.

En nästan fylld buss med pigga seniorer drog i väg söderut.

Första anhalt var Byske Värdshus med gott morgonfika.

På Nordanåområdet mötte SPF Guldstadens ordförande vänligt upp för att guida och visa på sevärdheter tillsammans med museichefen.

Trevligt att möta människor från större föreningar och att också få veta något om Forntiden av en som var insatt i samlingarna.

Efter en god lunch på Värdshuset var det tid för strövtåg på egen hand.

Ännu en anhalt skulle besökas: Rydlinge Handelsträdgård söder om sta´n.

Kärrorna fylldes med buskar och perenner.

Många älvsbybor har ju på senare tid lämnat sina hus med trädgårdar och flyttat in i lägenheter, så sommarblommor var efterfrågade.

Därför gjordes ett extra stopp på hemvägen i Byske Handelsträdgård.

Det måste ha varit en trevlig överraskning för ägaren med en hel busslast köpglada blomstervänner.

Innan hemresan fick också Stigs Conditori ett fikabesök.

I god tid var vi hemma, glada, mätta och allmänt belåtna efter att ha fått umgås med vänner en hel dag.

Ännu en anhalt skulle besökas: Rydlinge Handelsträdgård söder om sta´n. Kärrorna fylldes med buskar och perenner.

Många älvsbybor har ju på senare tid lämnat sina hus med trädgårdar och flyttat in i lägenheter, så sommarblommor var efterfrågade.

Därför gjordes ett extra stopp på hemvägen i Byske Handelsträdgård.

Det måste ha varit en trevlig överraskning för ägaren med en hel busslast köpglada blomstervänner.

Innan hemresan fick också Stigs Conditori ett fikabesök.

I god tid var vi hemma, glada, mätta och allmänt belåtna efter att ha fått umgås med vänner en hel dag.

En buss fylldes snabbt och flera fick dessutom ta bilen för att träffas, prata, informeras, äta och sjunga.

Lunchen var alldeles utmärkt god och när så choklad ordnades fram till kaffet var det allmänna nöjet totalt!

Ordförande Per hade mycket att informera om vad gäller aktiviteter och förmåner.

Martin Dahlin berättade om Smart Senior, som innebär rena klippet för seniorer.

Anders gav en kort historik om uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningen Ebbenjarka.

Stig Boström trakterade dragspelet och hade god hjälp av sångare som ledde allsång med lokala och somriga låtar.

Som vanligt ett lotteri med många, uppskattade vinster.

Nu ska det dröja ända till i augusti innan föreningen ordnar gemensamma aktiviteter igen, fast riktigt sant är det ju inte, redan i juli är det SPF Norrbottensdistriktets sommarting i Sörbyn.

Text och Bilder: Inger Boström/SPF

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.