Älglöpning

Under söndagen genomförde Älvsby Skytteförening Älglöpningstävlingar BD Cup 2018 på Bodstrands skjutbana.

Resultat

Älgstig
Junior avstånd skytte total
1 Einar Liden 558 414 972
2 Sebastian Hallsten 502 408 910

Jägarklass
1 Erik Äström 574 528 1102
2 Lars Cornvall 552 492 1044
3 Albin Olshäll 556 480 1036
4 Alf Grankvist 458 528 986
5 David Rosendahl 494 492 986
6 K-A Grönlund 544 420 964
7 Matts Hermansson 462 498 960
8 Jan-Erik Innala 488 450 938
9 Åsa Karlsson 400 498 898
10 Tobias Keiso 436 432 868
11 Åke Nilsson 438 420 858

Elit
1 Matti Tuuri 468 576 1044
2 Mats Lindbäck 490 300 790

Tjäder
Junior resultat
1 Einar Liden 35

Jägarklass
1 Alf Grankvist 73
2 Lars Cornvall 70
3 Erik Åström 65
4 David Rosendahl 64
5 Matts Hermansson 63
6 K-A Grönlund 55
7 Åsa Karlsson 54
8 J-E Innala 36
9 Tobias Keiso 34

Elit
1 Matti Tuuri 89
2 Mats Lindbäck 25

BD-cup totalt
Junior tjäder *12 älgstig total
1 Einar Liden 35 420 972 1392

Jägarklass
1 Erik Åström 65 780 1102 1882
2 Lars Cornvall 70 840 1044 1884
3 Alf Grankvist 73 876 986 1862
4 David Rosendahl 64 768 986 1754
5 Matts Hermansson 63 756 960 1716
6 K-A Grönlund 55 660 964 1624
7 Åsa Karlsson 54 648 898 1546
8 Jan-Erik Innala 36 432 938 1370
9 Tobias Keiso 34 408 868 1276

Elit
1 Matti Tuuri 89 1068 1044 2112
2 Mats Lindbäck 25 300 790 1090

max poäng på BD cup är 1200+1200=2400, ( tjäder max 100, multip. Med 12 att bli likvärdig)

Resultat Älglöpning

1 K-A Grönlund 228 280 91 546 1054

2 Matti Tuuri 216 260 94 564 1040

3 Albin Olshäll 300 284 75 450 1034

4 Alf Grankvist 182 196 88 528 906

5 Christer Nilsson 264 294 59 354 912

.//..

Text och Foto: Marianne Kortesoja och Matti Tuuri

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.