100 år med Svenska Brukshundklubben

BILDEXTRA: Med anledning av att Svenska Brukshundklubben fyller 100 år så anordnade Älvsby Brukshundklubb Hundens dag i Lomtjärnsparken på Lördagen.

 

Som en av landets ca 300 lokal Svenska Brukshundklubbar var det full fart i Lomtjärnsparken på Lördagen.

Många av klubbens aktiviteter visades upp under dagen i Lomtjärnsparken och det fanns möjlighet att prova på med sin egen hund, eller varför inte bara titta på, fika och njuta av vad hundar kan.

Älvsby Brukshundklubb är en liten klubb med ca 90 medlemmar.

Klubben bedriver utbildning av hund och ägare i form av bland annat kursverksamhet samt anordnar olika aktiviteter.

Inom klubben har man 10-20 medlemmar som aktivt genomför träningar och kurser, där aktiviteterna främst bedrivs vid deras klubbanläggning vid Strycknäs sommartid eller Bilprovningen under vintern.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.