Utbildningen på Älvsby Folkhögskola som ger eko över hela landet

REBORN, utställningen av eleverna på möbellinjen vid Älvsby Folkhögskola, har vernissage på lördag. Utbildningen har gott rykte över hela landet. FOTO: STERLING NILSSON

Möbellinjen vid Älvsby Folkhögskola lockar utbildningsinstitut från hela landet att ”värva” elever från Älvsbyn. Två av dem är Malmstens (tidigare Carl Malmsten Furniture) vid Linköpings universitet och universitetsutbildningen i Kramfors (Mittuniversitetet Sundsvall). 
– Det visar att vi håller en hög nivå, säger Barbro Stråmo kursansvarig och lärare vid möbellinjen som just nu förbereder sig för årets stora händelse, utställningen REBORN som har vernissage i samband med Folkhögskolans dag på lördag.

Barbro Stråmo, lärare på möbelrenoveringslinjen.

Möbellinjen består av en grundutbildning på ett år. Dessutom erbjuder Älvsby folkhögskola ett påbyggnadsår. Teori varvas med praktik i snickeri, ytbehandling och tapetseri.
– Många som går här väljer efter utbildningen att starta eget. Andra studerar vidare. Men vi har också elever som gör det bara av eget intresse för att det är kul. Många mår bra av att arbeta i vårt snickeri, berättar Barbro.

Stor variation i ålder

Åldersspannet bland eleverna är stort.
– Det är bra genom att vi får en dialog mellan generationer, tycker Barbro.

I år har möbellinjen 19 elever.
– Antalet har i stort sett varit konstant de senaste åren, berättar Barbro som med spänning ser fram mot årets ansökningar (sista ansökningsdag är 31 maj).

REBORN visar elevernas alster

På lördag är det vernissage av REBORN, utställningen där eleverna visar upp sina alster.
– Det är lite av ett examensarbete och en del av utbildningen, förklarar Barbro.
REBORN genomförs för 12:e året i rad och fortsätter även hela nästkommande vecka.

Gott rykte

Det är inte bara lokalt som möbelutbildningen vid Älvsby Folkhögskola uppmärksammas. Utbildningen har ett gott rykte bland väletablerade institutioner. Malmsten på Lidingö (som lyder under Linköpings universitet) är en sådan.
– De besöker oss varje år för att informera om deras universitets-utbildningar. Många från möbellinjen har genom åren klarat de tuffa antagningsproven. Det känns bra för oss att kunna hjälpa människor mot en fortsatt yrkesframtid, säger Barbro.

Bra grundkunskaper

En annan institution som alltid har möbellinjen vid Älvsby Folkhögskola i minnet är Yrkesutbildningen för snickare och tapetserare i Kramfors som lyder under Mittuniversitetet i Sundsvall.
– Det visar att vi håller en hög nivå och att våra elever lär sig grunderna på rätt sätt.

Fakta Carl Malmsten:

Carl Malmsten var en av 1900-talets stora svenska kulturpersonligheter och idag, över hundra år senare, finns monument över honom i nästan varje svenskt hem. Hans idéer och tankar kring formspråk och inredning hade redan för hundra år sedan stark påverkan på hemmiljö, offentlig miljö och hela den samtida samhällsdebatten.

Möbelmästarens idéer om hantverkets betydelse har fått stor spridning genom den omfattande pedagogiska verksamhet han bedrev. Även om några projekt fick stanna vid skisstadiet. Skolor som Carl Malmsten grundade är än idag mycket viktiga på sitt verksamhetsområde.

Genom böcker och föredrag missionerade Carl Malmsten för alternativa och pedagogiska metoder med syfte att komplettera, berika och utveckla individens förmåga att öva upp alla sinnen i harmoni med sina händers verk. Hans önskan var att lära ut hur man skapar ytterst berörande konst med bara händerna och enkla handverktyg. Idag när hans synsätt nästan bleknat på grund av den hisnande snabba tekniska utvecklingen, utan humanistiska värderingar, menar vissa experter inom konsthistoria att vi står inför ett paradigmskifte. Digitaliseringen kommer att behöva kompletteras av en ny insikt om betydelsen av hantverk; våra händers möjlighet i skapandets tjänst.

Carl Malmstens kulturella arv förvaltas och vårdas idag av Stiftelsen Carl och Siv Malmstens Minne.

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.