Sex timmars arbetsdag för kommunala undersköterskor och nej till gruva i Laver

01 MAJ 2018
Skrivet av :

Louise Majunge stod för både tal och sång. Musiken framförde hon tillsammans med sin sambo JAn Martinsson.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla kommunala undersköterskor. Det är Vänsterpartiets hjärtefråga inför kommande kommunval. En annan stor fråga för partiet är den planerade gruvetableringen som de säger nej till.

 

– Undersköterskorna har en mycket viktig roll i samhället. Tyvärr orkar inte många arbeta heltid eller fram till pensionen. På grund av den hårda arbetsbelastningen är många kvinnor sjukskrivna, betonade Louise Majunge, v, i sitt 1-majtal på torget.

Hon vill att Älvsbyn ska bli föregångare med sex timmars arbetsdag för kommunanställda undersköterskor.
– En sådan lösning gör det mer attraktivt att utbilda sig till undersköterska. I dag är det ett bristyrke. Vi måste locka fler till yrket.

Louise Majunge förklarade också sin kärlek till Älvsbyn och naturen i kommunen.
– En gruva skulle förstöra så mycket av det vackra som finns. Dessutom bör vi ta hänsyn till vår ursprungsbefolkning samerna. En gruva innebär att samebyn Semisjaur/Njargs betesland för renar halveras inom Älvsbyns kommun.

– I Sverige finns fem miljoner personbilar med en sammanlagd vikt på fem miljoner ton. Avfallshögen med miljöfarligt gråberg från gruvan beräknas till 300 miljoner ton, fortsatte hon.

Åke Engman, erfaren lokalpolitiker för vänsterpartiet, visade på kartbilder och information om den planerade gruvan.
– En gruva i Laver blir dubbelt så stor som den i Aitik. Enbart dagbrottet blir 2,2 kvadratkilometer. 3 000 hektar utomordentlig skogsmark försvinner. Med dammar och avfallsområden slukar gruvan 40 kvadratkilometer av vår vackra natur.

Åke Engman berättade också om Bolidens planer för en omledning av Vistbäcken.
– Bara den åtgärden kräver att 3,2 miljoner ton berg sprängs bort.

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.