Pengar att söka för att visa naturvård och friluftsliv

10 MAJ 2018
Skrivet av :

En härlig dag på älven.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket bjuder in länets kommuner och lokala föreningar att fira ”Lokala naturvårdens dag” den 24 – 26 augusti. LONA- medel kan sökas även för planerade aktiviteter under dagen som syftar till att visa upp satsningar på naturvård och friluftsliv.

Genom att uppmuntra kommuner och föreningar att söka LONA-bidrag och varje år gemensamt fira och visa upp vad som görs i länet vill Länsstyrelsen öka intresset för natur och friluftsliv hos både allmänhet och politiker i Norrbotten.

Det som tidigare var en dag är nu tre hela dagar att fira naturvårdsinsatserna i länet på.  Vi vill att det ska finnas möjlighet att planera och genomföra arrangemang både under veckan, exempelvis med aktiviteter för skolbarn, och under helgen för allmänheten och naturintresserade, säger Victoria Bystedt, friluftssamordnare på Länsstyrelsen Norrbotten. 

Lokala satsningar i lanet på naturvård och friluftsliv nära bostadsområden och tätorter bidrar till ökat friluftsliv, bättre folkhälsa, lokal tillväxt och en attraktiv boendemiljö. Det visar mer än tio års erfarenhet av lokala naturvårdsåtgärder (LONA) runtom i landet.

– Genom bidraget till lokala naturvårdsåtgärder (LONA) ges förutsättningar till ett långsiktigt naturvårdsarbete som gör natur- och kulturmiljöer för friluftsliv tillgängliga för alla, avslutar Victoria Bystedt.

För planering och genomförande av aktiviteter den 24 – 26 augusti – kontakta friluftssamordnare Victoria Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten.

Läs mer här…

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.