Liberal motion för att motverka svågerpolitik

03 MAJ 2018
Skrivet av :

Inger Lundberg, liberalerna, vill se en ny rekryteringspolicy för Älvsbyns kommun.

Internrekrytering är okej men ska föregås av extern annonsering så att alla med rätt kompetens och behörighet kan söka tjänsten oavsett bostadsort i Sverige. Det tycker Liberalerna i Älvsbyn som efterlyser en ny rekryteringspolicy för Älvsbyns kommun.

Motionen i sin helhet kan du läsa nedan:
”Rekryteringspolicy gällande kommunala tjänster:
Vår kommun skall framhävas som en bra och reko arbetsgivare som ger alla samma chans att söka lediga tjänster. Det skall därför alltid annonseras externt så att de som har rätt kompetens och behörighet kan söka tjänsten oavsett var man bor i Sverige.

Självklart skall vi uppmuntra våra medarbetare att söka nya tjänster som kommunen erbjuder.

I samband med att kommunen var i behov en ny personalchef så överraskades vi av att man handplockat personen från den kommunala organisationen och inte ens annonserat ut tjänsten internt. Det luktar svågerpolitik.

Reaktionerna lät inte heller vänta på sig från de fackliga organisationerna.
Älvsbyn – Norrbottens pärla är vårt varumärke och i vår vision talar vi om att vi ska göra saker på rätt sätt och vara en attraktiv arbetsgivare. Tillsättandet av personalchef strider mot allt vad vi liberaler anser att en demokrati ska stå upp för nämligen öppenhet och transparens! De fackliga organisationerna anser också
att tillsättningen inte gått rätt till.

Liberalerna yrkar på:
– att kommunchefen ges i uppdrag att ta fram en rekryteringspolicy som innebär att kommunala tjänster med få undantag annonsera externt. Varje avsteg ska förankras politiskt.
– att rekryteringspolicyn läggs fram för beslut i KF senast december 2018″

Älvsbyn den 20 april 2018

Inger Lundberg

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.