Kulturskolans höll sin årliga vårkonsert

BILDEXTRA: På tisdagskvällen genomförde Älvsbyns Kulturskola sin årliga vårkonsert på Forum i biografen, under ledning av lärare från skolan.

Den vältaliga publiken bjöds på ett rikt varierat program, med många musikstilar, sättningar och instrument.

Det blev en höjdarkväll för de närvarande i publiken, som till stora delar bestod av föräldrar och anhöriga.

Avslutningsvis erhöll Monika Jaszczak och Tomas Lund stipendiater vid avslutningen av vårkonserten.
Foto: Börje Andersson

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.