”Hela Älvsbyn ska utvecklas”

28 MAJ 2018
Skrivet av :

Socialdemokraterna i Älvsbyn lovar att satsa på ett badhus för framtiden.

Fortsatt utveckling av Kanisområdet, ett badhus för framtiden, avgiftsfri kulturskola, familjecentral, arbetskläder till kommunens personal, sportotek, utökad kollektivtrafik och mycket annat utlovas i socialdemokraternas valprogram för 2018.

Så här skriver partiet i sin avsiktsförklaring:

Barn och unga
Älvsbyn är ett bra samhälle att växa upp i. Våra förskolor och skolor ger kvalitativ utbildning och vi har ett rikt förenings- och kulturliv. Men vi vill mer. Utbildningen i Älvsbyn ska vara en av landets bästa och tillgången till meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter ska vara hög och jämlik. Därför föreslår vi att:
– etablera ett sportotek i kommunens regi
– kulturskolan ska bli avgiftsfri
– satsa på ett badhus för framtiden
– försörja förskola och skola med de lokaler som behövs
– investera i arbetskläder för förskolepersonalen
– öppna en familjecentral
– fortsätta utveckla Kanisområdet

Samhället
Älvsbyn är ett gott samhälle att arbeta och bo i. Vi ökar i invånarantal och vi har ett blomstrande näringsliv, god samhällsservice och bra boendemiljöer. Men vi vill mer. Hela Älvsbyn ska utvecklas så att ännu fler kan leva, bo och arbeta här. Därför föreslår vi att:
– fler bostäder ska byggas i centralorten och utanför
– planera för fler industritomter
– utöka den lokala kollektivtrafiken
– arbeta strategiskt med samhällsplanering
– stärka dialogen mellan politik, medborgare och näringsliv

Framtidstro genom hela livet
I Älvsbyn kan invånarna känna framtidstro genom hela livet. Vi har en arbetsmarknad som utvecklas och en omsorg av hög kvalitet. Men vi vill mer. Framtidens lokal- och kompetensförsörjning är utmaningar som kommer att kräva politisk vilja. Därför föreslår vi att:
– bygga de lokaler som omsorgen behöver
– utveckla vuxenutbildningen med inriktning på lokal kompetensförsörjning
– införa fler avlastande kompetenser i våra kärnverksamheter
– arbeta strategiskt med folkhälsa
– hemtjänstpersonalen får ytterkläder i tjänsten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.