Glesbefolkat län med stora ytor –  men ont om plats för olika intressen

”Jag önskar att vi får en bättre dialog och snabbare processer i framtiden. Att älta frågor år efter år gynnar ingen”, tycker Andreas Lindh på länsstyrelsen. FOTO: STERLING NILSSON

BILDEXTRA: Stora delar av Norrbotten tillhör de mesta glesbefolkade områdena i Europa. Ändå är konflikterna om markanvändningen många. 

– Vår viktigaste uppgift är att hitta en balans mellan alla olika intressen, förklarade Andreas Lind, avdelningschef vid Länsstyrelsens näringslivsenhet, i samband med senaste företagarfrukosten på Polar Hotel.

FOTO: STERLING NILSSON

Konflikterna handlar ofta om skogsavverkningar, gruvetableringar, vindkraftssatsningar och andra ytkrävande verksamheter.

– Våra basnäringar, skog och gruvor, utgör fortfarande basen för det norrbottniska näringslivet till 85 procent. Det är vårt DNA och vår ryggrad, betonade Lind.

Ofta kolliderar gruv- och vindkraftsetableringar med intressen för rennäring, besöksnäring och friluftsaktiviteter.

– I de flesta fall går det att hitta bra lösningar. Vi har ju som sagt gott om plats i Norrbotten. Tyvärr är det de intressekonflikter där dialogen inte fungerar som syns, påminde Lind om och nämnde bland annat striden om Kallak utanför Jokkmokk.

Det gynnar enligt honom inte varumärket Norrbotten.

– Nej, det ger en bild av oss som bråkiga. Jag önskar att vi får en bättre dialog och snabbare processer i framtiden. Att älta frågor år efter år gynnar ingen.

Enligt Lind har samtalstonen höjts och polariseringen ökat – framförallt när det gäller gruvetableringar och rennäring.

– Synd. Det borde inte vara vi och dom. Förr var vi inte heller alltid överens men vi hittade gemensamma lösningar i de allra flesta fall.

Vad beträffar Laver gav inte Lind några besked.

– Men med ett kopparpris på 6 900 dollar (nära 60 000 svenska kronor) per ton ökar förstås intresset för malmfyndigheter.

Han förklarade också att Länsstyrelsen i Norrbotten fortfarande hanterar många viktiga näringslivs- och tillväxtfrågor. Även efter bildandet av Region Norrbotten.

*************************************

ANETTE BURSTRÖM informerade om nätverket Business by Woman i Älvsbyn och välkomnade alla kvinnliga företagare till en träff tisdagen den 22:a maj klockan 18:30-20:30 på Polar Hotell. Syftet med nätverket är bland annat att; främja ett jämställt näringsliv, förbättra företagsklimatet mellan kvinnor och män, utbyte av erfarenheter, utökade kontakter med andra företag och branschöverskridande aktiviteter.

*************************************

ANNELIE FREDRIKSSON OCH ANNE KARLENIUS berättade om Styrelseakademien Norr. Ambitionen är att skapa starkare styrelser i små och medelstora företag.

– Många företagare är ofta så engagerade i sin verksamhet att styrelsearbetet kommer i andra hand och glömmer vad de egentligen vill på lång sikt.

En stark styrelse är också en säkerhet ifall något oväntat inträffar på ägarsidan. Bolag med svag styrelse och en ägare kan råka väldigt illa ut i samband med olyckor, sjukdom eller i värsta fall dödsfall. Då är det bra för både kunder, leverantörer och banker om bolaget har en stark styrelse.

Styrelseakademien erbjuder även utbildningar, nätverk, möten och mycket annat. Läs mer på: www.styrelseakademien.se/norr

***************************************

GDPR: Deltagarna vid företagarfrukosten fick också information om den nya datalagen GDPR vilket Älvsbybygdens annonsblad tidigare redogjort för.

*********************************************

HELENA ÖHLUND är, med egna ord, inne på upploppet av sin tid som kommunalråd i Älvsbyn.

– Det är som ett tusenmeterslopp. Nu har jag sista hundra metrarna kvar.

Helena avgår som bekant efter höstens kommunval. Hennes ambition och stora önskan har alltid varit att få överlämna en välmående kommun till sina efterträdare.

– I många stycken mår Älvsbyn bra. Det kommunala bokslutet visar plus 35 miljoner kronor på sista raden. Däremot håller inte verksamheterna budgeten. Där måste vi få in allt inom ramarna.

Helena har goda förhoppningar att saker faller på plats.

– Vi har en kommunchef och en ledningsgrupp med lång erfarenhet som varit Älvsbyn trogna under många år. Det ger en stabilitet som många andra kommuner saknar, betonade Helena.

Utanför den kommunala sfären är tillväxten god. Befolkningen ökar liksom nyföretagandet. Befintliga företag investerar.

– Det gläder. Nu måste vi fortsätta att bygga fler bostäder för att locka än fler hit.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.