En dag för hälsa

På onsdagsförmiddagen startade personalen på Älvsbyns Hälsocentral upp ”En dag för hälsa” i huvudentrén till Hälsocentralen.

Älvsbyns Hälsocentrals glada personal bjöd upp till ”En dag för hälsa”

Gunilla Granström som är enhetschef på Älvsbyns Hälsocentral, startade tillsammans med sin personal upp redan kl.10 med Spinning, där dels två egna lag och två företagslag skall Spinningcykla fram till kl 16.

Alla är välkomna till denna dag och förhoppningarna är att många kommer på besök.

ICA, Coop och två lag från hälsocentalen.

-Vi kommer att cykla för barns hälsa, där de lag som cyklar kommer att skänka 1000 kr var till Maj Blomman och de pengarna ska öronmärkas till barn och ungdomar i Älvsbyn med focus på fysisk aktivitet, säger Gunilla Granström.

Under dagen hinner man även med korta föreläsning om sömn och även information om tobaksavvänjning.

De deltagande företagen har även information om vad de kan erbjuda oss medborgare vad gäller fysisk aktivitet och hälsa.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.