Älven har stillat sig men än är inte faran över – SMHI sänker varningsnivån för höga flöden till Klass 2

15 MAJ 2018
Skrivet av :

Selholmen – livräddngingsbojen nästan under vatten. FOTO: STERLING NILSSON

Vårfloden i Pite älv har stillat sig men vattennivåerna är fortsatt höga. Fastighetsägare längs älven uppmanas att titta till fritidshus och egendomar.

På måndagen monterade Älvsbyns Energi AB barriärer runt vattenverket.
– Vi tar det säkra före det osäkra, berättar Margareta Lundberg, säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Hur snösmältningen påverkar älven kan du att följa med hjälp av kommunens mätsystem RiverOnline som har tre mätpunkter; Älvsbybron, Vidselsbron och Inlandsbron.
Vattennivån under Älvsbybron var på måndagseftermiddagen 5,69 meter. Det är 152 centimeter från 1995 års högsta nivå då vårfloden ställde till med stora skador. Tillströmningen har dock mattats något de senaste dagarna. Senaste dygnet var faktiskt nivåerna sjunkande under Älvsbybron.
SMHI har nedgraderat varningsläget från en klass 3-varning till klass 2 men det kan snabbat komma att ändras.

Fjällfloden oroar
Mätutrustningen under Inlandsbron, Arvidsjaurs kommun, visar att snösmältningen tilltar i inlandet och fjällen.
– Efter att kulmen nåtts runt Älvsbyn brukar det ta några veckor för älven att sjunka till mer normala nivåer. Skulle fjällfloden komma innan dess är det risk för att älven stiger ytterligare, förklarar Margareta, och berättar att Älvsbyns Energi hämtat barriärer som beställts från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
– Totalt hundra meter som satts upp runt vattenverket för att skydda färskvatten-leveranserna. Även vägen till vattenverket har höjts.Vi vill ligga i framkant och tar det säkra före det osäkra. Än är det för tidigt att blåsa faran över.

Definition för Varning klass 3 extremt höga flöden:
Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden.

Definition för Varning klass 2 extremt höga flöden:

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.