Referat från årsmöte med Älvsby Lottakår

29 APR 2018
Skrivet av :

Gunnel Nilsson rapporterar från årsmötet med Älvsby Lottakår. FOTO: STERLING NILSSON

Den 20:e mars hade Älvsby Lottakår kårstämma i lokalen. Styrelsen har bestått av: Ordförande tillika kårchef Carina Gaiede Isaksson, Vice ordförande Lisbeth Sandberg, Kassör och sekreterare Gunnel Nilsson. Ledamöter: Undine Isaksson och Monika Jonsson. Administratör för hemsidan Anita Ekman.

Carina hälsade välkommen och inledde stämman med en tyst minut för medlemmar som avlidit under året.
Till att leda dagens stämma utsågs Carina. Gunnel Nilsson valdes till sekreterare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet.

Aktiv förening

Årsberättelsen genomgicks och trots en krympande skara medlemmar hade verksamheten varit god. Årets första träff den 11:e januari tillbringades med lunch och planering.
Badarbrudarna har badat varannan vecka i Boden och varannan vecka i Öjebyn.
Esperantocirkeln startade med lunch hos Luleås esperantister.
Vi fick försvarsinformation i Luleå den 9:e februari och den 18:e februari organiserade vi ”Sköt dig själv” med 34 deltagare.
Den 18:e april var vi på nätverksträff i Haparanda och den 21:a mars hölls föregående årsmöte.

Kåraftnar under våren:

Den 7:e februari föredrag om Örträskbygden.
Den 21:a februari föredrag om Jokkmokks kommuns historia.
Den 7:e mars berättade Nana Karlsson om Ghanas kultur och om den barnhemsverksamhet hon hjälpt till att starta.
Den 21:a mars visades filmen ”Bondeton”.
Den 18:e april föredrag om fotvård.
Den 2:a maj nostalgiafton med DVD för år 2000-2001
Den 16:e maj nostalgiafton med DVD för år 2003-2005
Den 30:e maj säsongsavslutning med blomsafari och korvgrillning som i år fick hållas inomhus p.g.a. blåsigt väder.
Den 6:e juni Nationaldagsfirande i Älvsby kyrka.
Den 30:e juni jordfästes förre kårchefen Eina Öberg som avled den 4:e juni. Vid jordfästningen stod Monika Jonsson fanvakt.
Det dåliga sommarvädret medförde att vi endast gjorde två utflykter – till Havremuseet i Boden den 21:a juni och till Elsa Lindkvist på Brändön den 19:e juli.

Höstens aktiviteter:

Den 25:e augusti träffades vi för planering, vi beslöt om en studiecirkel för att läsa Stina och Lawe Söderholms bok ”Kyrkor på Nordkalotten”.
Den 5:e september föredrag om Kupans verksamhet från start till nutid.
Den 10:e september firades Lottans dag på Fluxen med Nana Karlsson som berättade om Babyboxen som ett led i arbetet för Ghanas barn.
Den 3:e oktober åt vi surströmming med Jeannet Brännström som berättade om sina tre månader som volontär i Tanzania.
Den 23:e oktober påbörjades måndagsträffar i solrummet.
Den 30:e oktober startade Carina Yogacirkel. Den 14:e november visades filmen ”Prästen i paradiset”.
Den 12:e december årsavslutning med julgröt och nostalgiafton med DVD för åren 2010-2011.
Under hösten har Carina på försök haft träffar med 10-12 ungdomar på söndagarna.

Referat: Gunnel Nilsson Älvsby Lottakår

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.