Rapport från årsmöte med Guldklubben Norrbotten – tema länsfotbollens status

Robert Lindström Ordförande Norrbottens Fotbollsförbund, NFF. FOTO: GUNNEL NILSSON

 

Onsdagen den 11:e april samlades medlemmarna i Luleå i Idrottens Hus på Kronan, där Norrbottens Idrottsförbund fått stora, ljusa och ändamålsenliga lokaler. På plats fanns Robert Lindström, NFF:s ordförande, samt Anders Eriksson, föreningsutvecklare. De informerade om var länets fotbollen står idag.

Kaffe fanns framdukat. I samband med årsmötet brukar Guldklubben ha något intressant föredrag och i år
var det fotbollens tur. Guldklubbens ordförande Birger Sjöberg hälsade välkommen och lämnade ordet till Robert och Anders.
Barn- och ungdomsfotbollen är viktig för både pojkar och flickor, den ska vara rolig och lekfull. För 5-6-åringar spelas 3 mot 3 utan målvakt så att alla ska ha möjlighet att göra mål. Nästa åldersgrupp spelar 5 mot 5 och med målvakt, därefter spelas 7 mot 7 och så ökar man på antalet spelare efter barnens ålder.

Bo Johansson Ralf Näslund Börje Hedqvist. FOTO: GUNNEL NILSSON

Färre lag i byarna

I Norrbotten har alla kommuner konstgräsplan som kan skottas upp och göras spelklar tidigt på säsongen så att barn och vuxna kan börja träna utomhus. Även bland serielagen ser det bra ut, även om det inte finns ett lag i varje by som på 50-talet.
Då arbetstillfällena fanns i städerna började utflyttningen från byarna varefter skolor stängdes och affärerna lades ned och sedan fanns inte underlaget för fotbollslagen längre.

Norrbottens Fotbollssförbund firade 100-årsjubileum 2017. FOTO: GUNNEL NILSSON

Nöjda med läget

På herrsidan har inte Norrbotten något lag i allsvenskan men många lag i division 2 så det blir många roliga derbyn i länet. På damsidan däremot har vi Piteå som i flera år varit med i toppen i damallsvenskan. Trots vårt stora glesbebyggda län med långa avstånd är NFF ganska nöjda med läget.

Birger omvald till ordförande

Vi tackade herrarna från NFF och avbröt för lunch.
Kl. 13.30 startade årsmötet med att Birger utlyste en tyst minut för de medlemmar som gått bort under året: Ingvar Carlsten, Arne Pettersson, Ingvar Gabrielsson och Ove Förare.
Till ordförande för mötet utsågs Birger Sjöberg medan Bo Johansson valdes till sekreterare.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, revisorernas berättelse lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen som bestått av ordförande Birger Sjöberg, sekreterare Bo Johansson, kassör Ralf Näsvall samt suppleanterna Göran Honkamaa och Sandy Lindberg omvaldes i sin helhet.

Vigert Ribom en av deltagarna på årsmötet. FOTO: GUNNEL NILSSON

25-årsjubileum

2017 firades klubbens 25-årsjubileum på Rödbergsfortet i Boden. Under hösten besöktes Lindbäcksstadion i Vallsberget utanför Piteå.
Styrelsen har uppvaktat fem medlemmar som fyllt 75 år samt en medlem som fyllt 85 år. Ett ledarstipendium har tilldelats innebandyns Maj-Lis Johansson i Öjebyn, ett ungdomsstipendium kommer att utdelas senare i vår.

Birger tackade, förklarade mötet avslutat och lämnade ordet till Gunnel Nilsson som framförde hälsningar
från Ethel Hällén i Lidköping och överlämnade Älvsbykassar som skänkts av Älvsbyns kommun.

Så skildes vi åt efter en fin dag och åkte hem var och en till sitt.
Gunnel Nilsson
Medlem i Guldklubben Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.