Polarbröd stödjer skärpta krav på utsläpp från lastbilar i EU

En av Polarbröds bilar.

Polarbröd har längst till de stora marknaderna. Ändå stödjer bolaget EU:s krav om minskade utsläpp från lastbilar.

– Vi välkomnar EU:s mål att minska utsläppet av växthusgasen med 40 procent till 2030 och har därför skrivit under brevet som uppmanar EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker att skärpa kraven kring effektivisering av lastbilstransporter, säger Anders E Johansson, vd Polarbröd.

Polarbröd har som mål att nå full hållbarhet 2022 och transporter är ett av de prioriterade områdena för att ställa om.

Polarbröd antog som första livsmedelsföretag Fossilfritt Sveriges utmaning om 100 procent fossilfria transporter 2030. Redan 2012 satte Polarbröd målet att ha fossilfria transporter senast 2022. Det innebär att företaget ser över och ställer om sina transportsystem. För längre transporter är tåg det mest hållbara alternativet och redan i år kommer Polarbröd att nå full kapacitet på järnväg. Då ökas andelen utgående järnvägstransporter från 49 till 80 procent av den totala volymen, 39 000 ton. För sträckor där tåg inte är möjligt fortsätter Polarbröd omställningen till förnybara drivmedel och engagerar sig samtidigt i utvecklingen av eldrivna fordon.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.