Oro över miljön vid gruvetablering i Laver

13 APR 2018
Skrivet av :

 

Miljögruppen Pite Älvdal höll ett möte i lokal Pärlan Forum, Torsdag den 12 april klockan 18:00. Föreningens syfte är att sprida kunskap om miljökonsekvenserna av en gruvetablering i Laver och stoppa planerna på en gruva.

Ulf Johansson från Vistbäcken höll i föredraget och berättar följande; Gruvområdet upptar en yta av 5 000 hektar. Att jämföra med de 17 Naturreservat i Älvsbyns kommun som upptar en yta av 4 000.
Boliden har fått 2 avslag från Länsstyrelsen och även Bergsstaten har avslagit Bolidens ansökan om bearbetningskonsession. Anledningen är bland annat att sju sjöar i ett Natura 2000-område i anslutning till Piteälven riskerar att torrläggas. Det handlar om Stor-laver, Lill-laver, Småträsken, Gotjärnen, Uttertjärnen, Kniptjärnen och Långtjärn samt ett antal mindre sjöar och Laverbäcken. Storlaver och Lillaver överdäms och bildar en 20 kvadratkilometer stor sjö, vilket betyder att cirka 3 500 hektar produktiv skogsmark blir obrukbar.
99 procent av satsningen skulle bli miljöfarligt avfall och endast 1 procent skulle komma till godo om det skulle bli allvar av gruvbrytningen.

Från gruvan skulle det bli endast 8 km till Storforsen där man då ska bygga 2 dammar. Den ena på 60 m i höjd och 1024 m bred, den andra 76 m hög och 821 m bred +fler dammar.
Miljögruppen representerar en växande opinion bland boende längs Piteälvens vattensystem som oroar sig för närmiljön.
/ Arrangör SD Älvsbyn
// Orvo Hannlöv

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.