Offentlig upphandling ger möjlighet till fri konkurrens

19 APR 2018
Skrivet av :

Älvsbyns kommun har en rad olika yrken i sin verksamhet. Ett av alla dessa yrken är upphandlare, vilket är den person som upphandlar olika varor och tjänster som sedan resulterar i avtal för kommunen som de olika verksamheterna kan göra sina inköp från.

– Det är ett intressant jobb och man får lära sig mycket om kommunens verksamheter och deras behov, säger Benita Jonsson, upphandlare på Älvsbyns kommun sedan 2014.

Lagen om Offentlig Upphandling reglerar i lag om hur inköp till offentlig verksamhet får ske. Vid all offentlig upphandling måste fem grundläggande principer beaktas: principen om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitetsprincipen och ömsesidigt erkännande. Värdet av upphandlingen styr hur den genomförs.

Benita Jonsson, upphandlare på Älvsbyns kommun. Foto: Robin Nilsson

– Det finns ingen nedre beloppsgräns för vad som ska upphandlas. När värdet på en upphandling beräknas är det hela kommunens behov man tittar på under en fyraårsperiod, inte en enskild avdelning eller ett område. Vi har möjlighet att göra direktupphandlingar för varor och tjänster med ett värde under 586 907 kr.

Upphandlingar upp till tröskelvärdet 2 096 097 kr ska annonseras i allmän nationell databas och upphandlingar över tröskelvärdet annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas som heter TED.

– Många leverantörer upplever det krångligt men vi kan vända på det och se det som att alla har möjlighet att lämna anbud. Du behöver inte känna någon för att få tillgång till den offentliga marknaden.

– Förutom att göra egna upphandlingar samarbetar vi även med andra kommuner. Exempelvis så deltar vi i Piteå kommuns upphandling för livsmedel. Vi är även medlemmar i en inköpscentral där vi har avropat stora ramavtal som läromedel, litteratur och möbler.

Text: Robin Nilsson

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.