Liberal motion: ”Mindre stress, mer utbildning”

30 APR 2018
Skrivet av :

Inger Lundberg, Liberalerna Älvsbyn.

Inger Lundberg, Liberalerna, efterlyser, i en motion till kommunfullmäktige, nytänkande för att locka behöriga lärare till kommunen. ”Dags att tänka utanför boxen? Vågar lokala politiska partier bidra till det?”, undrar hon.

Läs hennes motion i sin helhet nedan:
”Nytänk lärarnas arbetsuppgifter – mindre stress – mer tid över till undervisning. 

Lärarbristen är här nu! I PT annonseras flera lärartjänster ut och inte alla tjänster är tillsatta av behöriga lärare.

Bra löner är bara en parameter för att locka lärare att söka utannonserade tjänster men det är också en utmaning att behålla de lärare vi har.
Dags att tänka utanför boxen? Vågar lokala politiska partier bidra till det? Det gjorde en rektor någonstans i Sverige. Han insåg att något måste göras åt den stressiga arbetsmiljön. Därför bjöd han in fackliga organisationer till
förutsättningslösa samtal om lärarnas arbetsmiljö.
Det bildades en arbetsgrupp bestående av fack, lärare och rektor och uppdraget var att se över lärarnas alla arbetsuppgifter. Resultatet lät inte vänta på sig.
Konferenser blev flexiblare och mer tid blev över till arbetet nära eleverna. Lårarna blev mer motiverade, stressen minskad och de trivdes bättre. Helt klart är att arbetsmiljön förbättrades och mer tid blev över till arbetet nära eleverna.
Älvsbyn – Norrbottens pärla är vårt varumärke och i vår vision talar vi om att vi ska göra saker på rätt sätt och vara en attraktiv arbetsgivare.
Liberalerna yrkar på
– att rektorerna vid de olika skolenheterna under skolchefens ledning ges i
uppdrag att bjuda in de fackliga organisationerna till samtal och förbättringar av
lärarnas arbetsmiljö och arbetsuppgifter.
– återkoppling ska ske till Barn och Fritidsutskottet för beslut senast april 2019.”

Älvsbyn den 20 april 2018
Inger Lundberg
Liberalerna

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.