Kvinno- & tjejjouren Pärlan prisade för sin idérikedom – först i Europa med ”Shine the light”

22 APR 2018
Skrivet av :

Carolin Nilsson, och Anki Hjort från Kvinno- och tjejjouren Pärlan, berättade i samband med en Företagarfrukost i september om ”Bär Lila”. Ett initiativ de var först med i Europa. Nu är de föregångare för alla Sveriges kvinnojourer. FOTO: STERLING NILSSON

Kvinno- & tjejjouren Pärlan prisas för sin idérikedom och genomförandet av ”Shine the Light”, som på svenska döpts om till ”Bär Lila”. Utmärkelsen delades ut i samband med Unizons rikskongress i Stockholm den 21-22 april.

Carolin Nilsson och Desiree Berg var på plats och mottog priset under Unizons kongress i Stockholm.

– Fantastiskt kul och hedrande, säger Åsa Bagger Hallsten, som själv inte kunde närvara under kongressen.
– Priset togs emot av våra representanter Carolin Nilsson och Desire Berg, berättar Åsa.

”Shine the Light” startades av London abused women center i Kanada. Kvinno- & tjejjouren Pärlan var först i Europa att kopiera evenemanget och skapade samtidigt ett svenskt namn ”Bär Lila”.

Evenemanget genomfördes i november i Älvsbyn för att belysa de kvinnor som försvunnit eller blivit mördade men även de som överlevt i samband med våld i nära relation.

Det är ingen avancerad gissning att fler kvinnojourer runt om i Sverige inspireras av Kvinno- och tjejejouren Pärlan och genomför ”Bär Lila” kommande år.

Fakta Unizon:

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizon erbjuder medlemsutbildningar och hjälp att kvalitetssäkra och utveckla jourernas verksamhet. Genom att vara en gemensam röst för jourerna kan Unizon påverka politiker, myndigheter och andra aktörer att ta sitt ansvar. Mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället.

Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livsituation och bakgrund. Våldet drabbar inte alla på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Barn som följer med sin mamma till kvinnojouren har rätt till stöd och hjälp utifrån sina egna upplevelser och behov.

Manifest, värdegrund och policy
Unizons manifest, värdegrund och policy fastställer förbundets identitet och är något för alla medlemsorganisationer att samlas kring. Den ger vägledning i både ställningstagande och handlade, ideologi och strategi.
Läs mer om Unizons Manifest, värdegrund och policy.

Vision
Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi anser att arbetet för jämställdhet och mot mäns våld går hand i hand.

Bildandet
År 1996 bildade 16 kvinnojourer Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, som 2015 bytte namn till Unizon. Idag har vi över 130 medlemsjourer. Sedan bildandet år 1996 har Unizon framhållit vikten av

  • ett genomgående barnperspektiv
  • kunskap och specialiserad verksamhet som säkerställer att varje våldsutsatt person, oavsett livssituation och individuella eller gruppspecifika behov, får ett bra stöd och bemötande
  • att alla, oavsett kön, deltar i arbetet för att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld

Organisation
Det högst beslutande organet för Unizon är förbundets årsmöte, där varje medlemsjour erhåller en röst. Årsmötet hålls i april.

Förbundets operativa arbete utförs på kansliet som ligger på Ölandsgatan i Stockholm. För det strategiska och visionära arbetet ansvarar styrelsen, som består av nio ledamöter.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.