Höjer beredskapen för vårflod

19 APR 2018
Skrivet av :

I början av denna veckan gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut via sin sidan Krisinformation  med information om ”Risk för stor vårflod 2018”. Där även SMHI varnar om att Vårfloden är igång. 

I Älvsbyn samlades på torsdagen en samordningsgrupp inom Älvsbyns Kommun för att identifiera kommande behov och åtgärder inför en väntad vårflod.

Samordningsgrupp fr.v. Ingrid Karlsson, Margareta Lundberg, Torbjörn Johansson, Roger Viklund, Thomas Pettersson, Anders Berg.

– 1995 togs Älvsbyn på sängen av översvämningen, idag har vi lärt oss en hel del och åtgärdat mycket av det som hände då, säger Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg vid Räddningstjänsten i Älvsbyn.

Idag finns ett väl fungerande uppföljnings system för rörelser i Piteälven ”RiverOnline” och väl upparbetade kontakter med Arjeplogs kommun i älvens källflöden samt Skellefteå Kraft i Sikfors.

För att möta de problem som uppstod 1995 har vägen till vattverket vid Selholmen höjts för att klara flödesnivåerna 1995.

Kända fastigheter längs Korsträskbäcken genom centrum som Kommunhuset och Hotell Polar har fått så kallade ”Backklaffar” inmoterat i avlopps och dagvattensystem för att vattnet inte skall ta bakvägen in i dessa fastigheter.

Bariärer och sandsäckar finns upplagda i förråd i Överkalix, Boden, Haparanda och kommer att hämtas för att finnas i Älvsbyn i god tid före behovet uppstår.

RiverOnline

RiverOnline Vattennivåer i Piteälven finns idag på Älvsbyns Kommuns hemsida och HÄR!

Det är ett mätvärdessystem med flera mätstationer där flödet kan följas i realtid och som anger aktuella nivåer med angivande av marginaler som finns till kända nivåer 1995.

Identifierat behov

– I dag har vi identifierat olika typer av aktör samt behov av stöd och åtgärder vid en vårflod, för att kunna fatta beslut om inriktning och prioritering, säger Margareta Lundberg.

Läget kommer följas hela tiden och uppdateras med information på Älvsby Kommuns Hemsida, där även tips och annan viktig information kommer att finnas.

Brygga och båt på drift i Piteälven 1995

Högt vatteninnehåll

Snön i år har högt vatteninnehåll, med mycket snö närmare kusten och lite mindre snö i fjällen.

Hur och när snösmältningen kommer igång är en osäkerhetsfaktorn som är svår att utse.

Det kan bli en lugn vårflod men helt plötsligt så kan det vända.

Fastighetsägare

Fastighetsägaren har alltid det yttersta ansvaret för sin fastighet och bör tänka till för att minska skador i sina fastigheter genom att tömma eller flytta bort känslig värdesaker från riskområden.

Att vara ute i god tid minskar alltid skadorna.

Räddningstjänsten påbörjar arbete när larm om akuta lägen uppstår och värden eller liv står på spel.

Vägen till vattenverket har höjts.

Samordningsgrupp

Samordningsgrupp kommer att höja Kommunens beredskapen utifrån utvecklingen.

I gruppen ingår:

Räddningschef, Torbjörn Johansson

Risk- och säkerhetssamordnare, Margareta Lundberg

Kommunchef, Magnus Nordström

Enhetschef för miljö- och byggkontoret, Ingrid Karlsson

Informatör, Peter Lundberg

Från Älvsbyns Energi:

VA chef, Roger Viklund

Arbetsledare VA, Thomas Pettersson

Ansvarig Gator, Anders Berg

Länkar:

Krisinformation

Vårflod

Varningar SMHI 

”RiverOnline”

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.