Föreläsning om jakt och vapenlagar – vädret påverkar älgstammens storlek

30 APR 2018
Skrivet av :

Robert Lund, Boden, höll en föreläsning och jakt och vapenlagar i Fluxen. FOTO: ORVO HANNLÖV

Söndagskvällen 29 april hölls ett föredrag av Robert Lund från Boden om jakten och nya vapenlagarna. Ett femtontal åhörare hade mött upp till föreläsningen och här en del av vad som framkom under mötet:

Referat av Orvo Hannlöv nedan:

Robert Lund, Boden, höll en föreläsning och jakt och vapenlagar i Fluxen. FOTO: ORVO HANNLÖV

”Vapenägarna är cirka 700 000 till antalet och utgör 12 procent av hela den Svenska väljarkåren. En betydelsefull faktor i samhällsdebatten.
Vad vi gemensamt står för och tycker är därmed högst relevant. Jägare, skyttar och samlare, anser att det är direkt fel att vapenlagarna kriminaliserar vapenägarna som till exempel, innehar patroner av annan kaliber än den som passar till de egna vapnen.

Stoppa vapensmugglingen

De anser vidare, att det är fel att civila vapen jämförs med militära vapen och kräver att beslutsfattarna avsätter medel för att stoppa vapensmugglingen och den svarta vapenhandeln.
Statens vapen faller inte under vapenlagstiftningen.
Föreläsningen handlade också om, hur vi ska förvalta älgstammen och hur vi kan locka fler yngre till jakten.

Älgtilldelning och skador på skogen

En del av samtalsämnena var tilldelning och skadorna på skogen. Det nya förvaltningssystemet, som sjösattes 2012 innehåller områdesgrupper med tre personer från skogsbruket och tre från jägare. Systemet för planering och råd till länsstyrelserna verkar kunna fungera, men målen för skog och älgstam är svåra att nå. Inte minst har skogsskadorna varit omfattande.
På många håll har stora skador rapporterats in de senaste två åren. Det har varit mellan 15-20 procents betesskador i skogarna, vilket år oacceptabelt för skogsbruket. Målet är att minst 70 procent av ungskogen ska vara oskadad när de når fem meters höjd.

Väder påverkar älgstammen

Det finns mycket som påverkar älgstammen. Det handlar om snöförhållanden, om det varit regnig och kall sommar, vilket är det bästa för älgen. Då har den mycket foder och trivs i det klimatet och kalvarna växer mer.
Om det i stället varit en tung vinter och dålig sommar, påverkar det produktionen i flera år. Då kan kon bli i dålig kondition och inte ha några kalvar alls.
Det här var en del av vad föreläsningen handlade om”

Arrangör för föreläsningen var SD Älvsbyn.
Orvo Hannlöv text och bild.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.