Brorep ändrar färdväg inom Boden

Många pendlare till och från Boden längs väg 356, kommer att få ändra färdväg mellan den 25/4 – 8/7 på grund av arbete på Trångforsbron.

NCC Construction Sverige AB utför arbete på Trångforsbron för Trafikverkets räkning.

Detta medför att bron kommer att vara helt avstängd för såväl fordonstrafik som för fotgängare och cyklister.

Omledning av alla fordonsslag kommer därför att ske till andra vägar.

Vägmärken och information kommer att sättas upp längs vägsträckorna.

Själva arbetet kommer, i största mån, att vara förlagt mellan måndag till fredag 06:00 och 21:00. Dock kommer bron vara avstängd dygnet runt.

Se kartabild ovan.

Källa: Bodens Kommun

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.