Bostadsministern: ”Älvsbyhus är föregångare på många områden”

20 APR 2018
Skrivet av :

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Helena Öhlund Kommunalråd, och Kent Johansson, VD Älvsbyhus i en av modulerna.

BILDEXTRA: Efter mer än 41 000 producerade hus fick Sveriges största småhustillverkare, Älvsbyhus, på fredagen för första gången besök av en bostadsminister.
– Då var det verkligen på tiden (skratt), skämtade Peter Eriksson, mp, Bostads och digitaliseringsminister när han besökte fabriken i Älvsbyn.

Fotograf: Sterling Nilsson

Han var imponerad över Älvsbyhus sätt att bygga hus.
– Älvsbyhus är föregångare på många områden. De har en effektiv produktion, nyttjar modern teknik och smarta lösningar. Genom att industrialisera produktionen skapas jobb utanför storstadsområdena samtidigt som kostnaderna sänks jämfört med att bygga allt på plats. Jag är glad att många av de bästa hustillverkarna finns i norr; som Älvsbyhus, Lindbäcks Bygg och Partbyggen i Kalix. En annan fördel är att fabrikerna finns nära råvaran.

50-talister

Efter en träff med företagsledningen bjöds Eriksson på en rundtur i fabriken som funnits i Älvsbyn sedan 1954.
– Imponerande. Jag är fascinerad att den utvecklats med tiden och håller än. Ja, den ligger till och med i framkant av utvecklingen. Fabriken är ju nästan jämngammal med mig själv, sa Eriksson som är född 1958.

”Ingen tomt, inget hus”

Efter haussen på 1970-talet har småhusmarknaden svalnat. I år beräknas 12 500 villor att byggas.
– Vi har en bostadsbrist och det behöver byggas mer. Sju av tio tillfrågade svenskar vill någon gång under sitt liv bo i villa. Men då krävs att kommunerna är offensiva i sin planering. Tyvärr finns det kommuner där det inte byggts ett enda nytt småhus på tio år, påpekade Eriksson.
– Ingen tomt, inget hus. Så enkelt är det. Därför bildade vi ett eget markbolag för att på egen hand skapa attraktiva tomter till rätt pris, inflikade Kent Johansson, VD Älvsbyhus.

Inget spill

Älvsbyns kommun har genom detaljplanearbete varit förutseende och skapat nya villaområden som nu bebyggs. Nya tomter är på gång.
– Just nu går även industritomterna åt som smör i solsken, konstaterade Helena Öhlund, kommunalråd.
Självklart var även miljöfrågorna på agendan.
– Intressant att få ta del av Älvsbyhus nya väggar och energisnåla hus. Lika intressant är att titta på energianvändningen i själva tillverkningsprocessen och vilka råvaror som används. Att som Älvsbyhus bygga i trä är bra för miljön jämfört med exempelvis betong.
På Älvsbyhus förekommer i stort sett inget spill. Allt trä, utom 0,5 procent, används vid tillverkningen. Den halva procent som blir över skickas som energiråvara till Älvsbyns fjärrvärmeverk.

Nya regelverk

Ny regler är på väg.
– Vi ser över regelverket som i grunden bygger på direktiv från EU. Det pågår en process. I vissa fall blir reglerna tuffare men vi vill också att de blir rimliga och genomtänkta. Det ska bli tydligare och enklare att bygga hus, påpekade Eriksson och nämnde att EU:s direktiv nagelfarits och ifrågasatts.
Eriksson påminde också om det statliga investeringsstöd som regeringen infört. Totalt tre miljarder kronor per år.
– Det kan fastighetsägare av nyproducerade hus ansöka om mot att hyran sänks. Det är också fullt möjligt att bygga ett Älvsbyhus för uthyrning och söka samma stöd, vilket har gjorts.

Transportfrågor

Väg- och dieselskatter har också tidigare vållat hårda debatter.
– Nu finns Transportstödet som gör Sverige rundare. Det neutraliserar fraktkostnaderna från Älvsbyn ner till Sundsvall ungefär. I övrigt har jag för närvarande inga kommentarer om detta. Fast självklart hoppas vi att fler transporter i möjligaste mån går på järnväg.
– Vi lägger över det allt vi kan på järnväg om det är genomförbart och ekonomiskt försvarbart, förklarade Kent Johansson och fortsatte:
– Men för att bevara produktionen i Älvsbyn är vi beroende av transportstödet eftersom småhusmarknaden är väldigt konkurrensutsatt. Alla utgifter ska ju i slutändan betalas av kunderna.

Bredband till alla

Eriksson fick också frågor om mobiltäckning och bredband i glesbygd.
– Vi har en statlig garanti på 10MB/sekund för en kostnad av 5 000 kronor. Den kan alla använda sig av, även i fjäll och ute i skärgården. Även om det går via satellit. Vi har också utökat vårt mål från 90 till 100 procents tillgänglighet i landet, påminde Eriksson.

Hus billigare än en lägenhet

Älvsbyhus är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på runt tio procent. I år beräknas produktionen till 781 hus. Alla fyra fabriker har moderniserats med nya vägglinjer. År 2019 räknar Älvsbyhus med en produktionsökning.
Visionen är som den alltid varit, att bygga kvalitetshus till marknadens lägsta priser.
– Ett modernt Älvsbyhus är, med dagens räntor, billigare än en bostadsrätt. Vi har också på ett par decennier halverat driftkostnaden, säger Kent Johansson.
– Varje lägenhet i det SÄBO-hus vi planerar är dyrare än ett Älvsbyhus. Det känns lite märkligt, tycker Helena Öhlund, kommunalråd.

 

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.