90 dansanta på FUB dans

27 APR 2018
Skrivet av :

På fredagskvällen hölls traditionell FUB dans på Forum med Älvsby Parasport som arrangör.

 

Ett 90 tal besökare från hela fyrkanten betalade entre och fick dansa till musikerna Mona och Niklas Thornéus från Boden.

Fakta Om FUB
FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är en religiöst och politisk obunden intresseorganisation.

I lokalföreningar över hela landet verkar FUB för att personer med utvecklningsstörning ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett gott liv.

FUB arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt, inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna, t.ex. förskola och skola, fritid, LSS, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, färdtjänst, arbete, sysselsättning och boende.

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som på olika sätt och olika mycket påverkar livet för ungefär 38000 barn och vuxna samt deras anhöriga i vårt land.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.