Piteå Bilkår, med aktiva älvsbybor, har haft årsmöte

19 MAR 2018
Skrivet av :

Klas Hannu Förbundsrepresentant Bilkåren. FOTO: GUNNEL NILSSON

 

Söndagen den 4:e mars hälsade Charlotta Dahlberg välkommen till årsmötet med ett särskilt välkomnande till Klas Hannu från Centralstyrelsen. Till ordförande för mötet valdes Charlotta Dahlberg och Karin Lagesen valdes till mötets sekreterare.

Styrelsen har bestått av ordförande kårchef Charlotta Dahlberg, vice ordförande Lina Lindmark, kassör Agneta Ridderström och sekreterare Karin Lagesen, Styrelsen omvaldes i sin helhet och beviljades ansvarsfrihet.

Hans Lundström och Agneta Ridderström.

Från verksamhetsberättelsen:
Kåren har 43 medlemmar varav 15 st har avtal, 18 st saknar avtal, 3 st är HV-veteraner.
Styrelsen har haft två protokollförda möten, därutöver har det genomförts medlemsträffar, årsmöte, surströmmingsfest samt totalförsvarsinformation på F21 tillsammans med bilkårerna från Luleå-Boden och Skellefteå.
Piteå Bilkår har medverkat i trafiksäkerhetsgrupp där Kerstin Lindbäck representerat kåren.
I år har man inte deltagit i några rekryteringskampanjer men kontinuerligt informerat på Facebook.
Vid centrala utbildningar har Simon Poroma gått GK Bandvagn och är färdig för placering.
Agneta Ridderström och Charlotta Dahlberg deltog i instruktörs- och kursadjutantskonferens på Marma.
Charlotta Dahlberg deltog i kårchefskonferens i Stockholm.
Agneta Ridderström har tjänstgjort som motorinstruktör och BV-instruktör på flera kurser och hon sitter med i Riksförbundets valberedning.

Charlotta Dahlberg med Lisbeth Winberg, Karin Lagesen och Kerstin Lindbäck

Mötet avslutades med att Charlotta Dahlberg tackade medlemmarna för det år som gått, sedan var det tid att dela ut rattar till följande medlemmar:
Lisbeth Winberg för 40 år, Karin Lagesen för 15 år och Kerstin Lindbäck för 25 år.

Därefter gick ordet till Klas Hannu som informerade om vad som hänt på riksplanet. Det är glädjande att Bilkåren växer, Försvaret rustar nu bland annat det civila försvaret, värnplikten har varit vilande och det finns många som känner att de vill göra något och därför söker sig till bilkåren.
Det största behovet finns hos MTE (Motor och Transportenheter till Länsstyrelsen).
Polisen behöver förare och Svenska Kraftnät behöver i första hand bandvagnsförare, Trafikverket likaså.
På Bilkårens Facebooksida hittar du allt om GU-F, den grundutbildning du behöver för att få befattning i Hemvärnet. Hos närmaste bilkår får du den information som behövs.
Välkommen till Bilkåren, där får du både nyttig och rolig fritidssysselsättning.

Efter Klas Hannus information blev det som vanligt gott fika. Vi från Älvsbyn tackade för oss och anträdde hemfärden.
Gunnel Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.