Paltlunch med företagsinformation i Vidsel

28 MAR 2018
Skrivet av :

Berit och Stefan Hardselius, Nybyn, var två som hittat till Vidsel denna dag. Bakom dem syns Jerry Lindblom, företagare i Vidsel. FOTO: STERLING NILSSON

Det bjöds på palt och viktig information när Näringslivskontoret höll Företagarlunch i Kulturhuset, Vidsel.
 – Ett välkommet initiativ, tyckte Jerry Lindblom, grundare av Vidselsföretaget Sensact.
Tidigare har de så kallade Företegarfrukostarna hållits i centrala Älvsbyn och Polar Hotel. Men efter ett beslut i kommunfullmäktige kommer kommunen testa att hålla några av träffarna i byarna. I fredags var Vidsel först ut och ett 30-tal personer fanns på plats för att njuta av palten som levererades av Tempo i Vidsel.
 – Jättetrevligt, tyckte Anna Andersson, från företaget Driva.

Plus för kommunen

Efter förtärd lunch informerade Helena Öhlund, kommunalråd, lite kort om kommunens ekonomi och bokslutsberedningen som gjorts dagen före.
 – Älvsbyns kommun gör ett plus på 35 miljoner kronor. 30 miljoner kommer från Älvsbyns Fastigheter AB som betalat tillbaka ett tidigare aktieägartillskott.
 Många kärnverksamheter har det dock tufft.
 – På den sidan gick vi 20 miljoner kronor back. Speciellt skolan har det tufft med ett underskott på tio miljoner, berättade Helena som trots allt ser ljust på framtiden och nämnde den landsbygdsproposition som lovar 430 miljoner kronor till landsbygdskommuner.

Hjälp från LTU

Bengt Strandberg, näringslivschef, kommer att ansöka om projektpengar och uppmanade alla närvarande att skriva ner tre bra saker som förbättrar Älvsbyn.
 Därefter klev Lars-Åke Isaksson och Adam Wikström, LTU-buiness AB, upp på scenen.
 – Vi är norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag och vill uppmuntra till samarbete. Fråga inte om, utan hur universitetet kan hjälpa er, betonade Lars-Åke och gav en mängd exempel på olika hjälpinsatser,
 Adam Wikström, talade som representant för RISE Småföretagarkontor i Norrbotten och Västerbotten. De kan bistå med en mängd utprovningar och tester för att utveckla olika produkter.

Internationella kontakter

Hjälp finns även att få från Invest in Norrbotten.
 – Dels vill vi locka utländska investerare till länet och dels hjälpa norrbottniska företag med internationella kontakter, berättade Natalie Sidén, investment manager, och presenterade bland annat projektet ”Internationella affärer till Norrbotten”.
 – Vi hjälper till att paketera affärserbjudanden och identifierar rätt investerare på den internationella marknaden som kan bistå med både kapital och kompetens.
 Ett sådant lyckat exempel är Treehotel i Harads.
 Natalies kollega Lena Segerlund redogjorde också för hur Invest in Norrbotten arbetar för att skapa förutsättningar till nyetableringar.
 – Det gäller att attrahera utländska investerare, sa Segerlund.
 Företagarlunchen avslutades med en information om den nya datalagen, GDPR, som från och med den 25 maj ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Den nya lagen har sin utgångspunkt från den enskilda människan.
 Mötet avslutades med att Bengt tackade Eina Lundberg från Vidsels bygdeförening för all hjälp med lunchserveringen, vilket bifölls med applåder från deltagarna.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.