Jenny föreslås som ny ordförande för LRF Norrbotten

02 MAR 2018
Skrivet av :

Jenny Karlsson, Granån, Kalix. FOTO: Viveka Österman

LRF Norrbottens ordförande, Herbert Nyman, Altersbruk, Piteå, har avböjt omval inför kommande regionstämma den 12 mars i Kalix. Som ny ordförande föreslår valberedningen Jenny Karlsson, Granån, Kalix.

Herbert Nyman, Altersbruk,. FOTO: VIVEKA ÖSTERMAN

 Herbert Nyman, 65, slutar alltså som ordförande för LRF Norrbotten efter två år på posten, men har suttit i regionstyrelsen som ledamot sedan 2002. Han har tidigare dessutom varit ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, och ordförande för Norrmejerier.

– Med ålderns rätt är det dags att lämna över till yngre förmågor och jag känner mig trygg med den kompetens och det engagemang som finns i den styrelse som nu tar över. Men jag är mycket tacksam över det förtroende som getts mig under dessa år, säger Herbert Nyman.

Han har engagerat sig i LRF sedan 1984 och menar att en spännande vändning skett hos politiker och beslutsfattare de senaste fem åren.

– De börjar inse orättvisorna bönderna utsatts för från samhället, till exempel att vi måste följa vissa regler men att det offentliga upphandlar importmat som producerats på i Sverige förbjudna sätt. Men också en insikt om behovet av att ha en egen livsmedelsproduktion och att vår beredskap är oerhört svag, säger Herbert Nyman.

Just livsmedelsproduktionen, och då särskilt den i Norrbotten, har varit Herbert Nymans hjärtefråga. Han har varit mycket involverad i Norrbottens regionala livsmedelsstrategi, Nära Mat.

– Norrbottens bönder levererar bra mat, men vi måste både öka produktionen och bredda utbudet av lokal mat i länet för att möta den efterfrågan som nu finns, säger Herbert Nyman.

Jenny Karlsson, 46, i dag vice ordförande i regionstyrelsen, föreslås ta över ordförandeposten. Hon bedriver handelsträdgård och är skogsägare. Victor Lundbäck, 26, mjölkbonde i Påläng, är föreslagen som ny ledamot i styrelsen efter Herbert Nyman.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.