Jenny blev ordförande för LRF

12 MAR 2018
Skrivet av :

Jenny Karlsson, Granån, Kalix. FOTO: Viveka Österman

Jenny Karlsson, trädgårdsföretagare, Granån, Kalix, har valts till ny regionordförande för LRF Norrbotten vid LRF Norrbottens regionstämma i Kalix folkets hus i dag. Hon efterträder Herbert Nyman, Altersbruk, Piteå.

– Det känns jätteroligt, utmanande, utvecklande och spännande. Det känns också tryggt då både styrelsen och personalstaben har bred och djup kompetens. Och så vill jag hylla vår sprudlande och energiska LRF Ungdom i Norrbotten, de är positiva och vill ha verkstad, säger Jenny Karlsson.

Jenny Karlsson, som brinner för hela länets gröna näringsliv med alla dess olika näringsgrenar, har redan nu tagit ut en tydlig inriktning i sin nya roll: äganderätt, den regionala livsmedelsstrategin och utbildning av konsumenter, elever och lärare i hur mat produceras:

– Äganderätten är viktig för alla näringar som jord, skog och fiske. Äganderätten är grundläggande. De intrång som nu sker i form av konfiskering av skog och den påverkan som äger rum från bland andra små intresseorganisationer visar att jord- och skogsägare måste sätta ner foten. Det är också viktigt med ersättningskravet där skogsägare måste få skälig ersättning från staten när deras skog skyddas av staten.

– Vår regionala livsmedelsstrategi i Norrbotten, Nära mat, är viktig. Vi har en stor kapacitet att utöka vår matproduktion, inte minst inom trädgård i Norrbotten.

– Jag vill också att LRF Norrbotten i högre grad vänder sig till konsumenter, lärare och elever, jag vill att de ska bli utbildade om hur mat produceras. Som det är i dag anses jordbruk vara en miljöförstörande verksamhet, vilket är fel. I stället är det så att det gröna näringslivet har svaret på framtidens utmaningar, säger Jenny Karlsson.

På stämman talade också Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister. Han berättade att de 100 extra miljonerna i det så kallade Norrlandsstödet ska betalas ut i maj, pratade om att uttagen i skogarna ska öka samt att de markägare som får sin skog formellt skyddad ska få ersättning från staten.

Jenny Karlsson frågade ministern vad som händer med de 2 000 mil allmän väg i landet som Trafikverket vill låta övergå i privat ägo.
– Den sträckan motsvarar ett halvt varv runt jorden, och kostnaderna för snöröjning och underhåll hamnar på markägarna på landsbygden. Hur blir det då? Det är ju redan nu problem att exempelvis få tag på entreprenörer som kan snöröja, säger Jenny Karlsson.

Under regionstämman behandlades också 12 motioner från lokalavdelningarna, varav en skickades vidare till riksförbundsstämman. Den handlade om ett nationellt system för handel med utsläppsrätter.

Andra punkter i regionstämmans program var att pris delades ut till Årets gröna företagare i Norrbotten, Kalix ost, som drivs av Jaana Alamäki Enström och Knut Enström. Ny i LRF Norrbottens styrelse är Victor Lundbäck, mjölkföretagare från Påläng, Kalix.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.