Biskopen besöker Älvsby församling

 

Den 14-15 mars besöker Luleå stifts biskop Älvsby församling för biskopsvisitation. -Man kan säga att det är biskopens sätt att utöva tillsyn av församlingar i Svenska kyrkan. Biskopen ska tillse att präster och diakoner följer sina vigningslöften och att den verksamhet Svenska kyrkan i Älvsbyn bedriver följer Svenska kyrkans tro och lära. Därför turas biskopen och kontraktsprosten om att regelbundet göra kontroller av församlingarna, så kallade visitationer, förklarar kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman och tillägger: -Och nu har det blivit vår tur.

Under dessa två dagar får biskop Hans Stiglund och hans medarbetare möta anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare för att samtala kring olika frågor. En viktig punkt är ”På denna plats i denna tid” och belyser hur Älvsby församling relaterar till samhälle, näringsliv, kommun, frivilligorganisationer och andra kyrkor.

-Huvudsyfte med visitationen är ett ömsesidigt lärande. Vi får berätta och dela med oss av hur vi har det i Älvsby församling och utifrån det kan vi få respons och även stöd om så behövs, säger Anna-Karin.

Anna-Karin Thorngren Bergman, kyrkoherde i Älvsby församling.

Visitationsgrupp, anställda och förtroendevalda (Älvsby församlings kyrkoråd) kommer under dessa två dagar att föra samtal kring fem prioriterade områden; Trosfördjupning och växt, Gudstjänstutveckling, Idealitet och frivillighet, Barn & unga samt Diakonala utmaningar.

-Hur jobbar vi och tänker kring dessa punkter? Arbetet nu och framåt, prioriteringar och funderingar. Jag ser det som en möjlighet att lyfta både det som vi gläds åt och det vi kämpar med, förklarar Anna-Karin.

På onsdag kväll kl 18.30 firar biskopen veckomässa i Älvsby kyrka.

-Barnkören kommer att medverka och sedan avrundas kvällen med församlingsafton då vi bjuder på fika, sång och musik i Församlingsgården. Dit är alla välkomna, hälsar Anna-Karin.

Biskopsvisitationen följs upp under våren med en avslutade festhögmässa den 22 april. Där kommer biskopen att hålla ett tal där han sammanfattar sina intryck från visitationen, men också ge råd inför framtiden.

Hans Stiglund, biskop Luleå stift.

 

Fakta Hans Stiglund:

I juni 2002 vigdes Hans Stiglund till biskop i Luleå stift, den åttonde i ordningen sedan stiftet bildades 1904. Hans Stiglund var ledamot av Migrationsverkets etiska råd 2006–2011. Han är författare till Boken ”Gränslandet” som utkom 2013. d oss

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.