SPF Pärlans grand old man omvald ordförande

25 FEB 2018
Skrivet av :

Ordföranden Per Nilsson omgiven av medlemmar. FOTO: INGER BOSTRÖM

BILDEXTRA: SPF Seniorerna Pärlan har haft årsmöte. Under de sedvanliga årsmötes-förhandlingarna skedde både omval och nyval. Den nya styrelsen har 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. De är Per Nilsson, Lorentz Lundgren, Martin Dahlin, Katrine Hellström, Ulla Berg, Karl-Erik Sjöberg och Berne Granberg, suppleanterna är Ulf Bröjer, Carina Lidström, Sören Nilsson.

Mötet inleddes av en parentation över sju avlidna medlemmar. Den hölls traditionsenligt av Hans Lundström, en annan grand old man i föreningen.

Efter välkommen och kort information blev det gemensam lunch och så började förhandlingarna. Den professionella duon Kjell-Åke Larsson och Birgitta Nilsson ledde och dokumenterade årsmötet suveränt. Årsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, val och budget avverkades i god ordning. Litet tid tog diskussioner om föreningens ekonomiska medel, men beslutades att  medel naturligtvis ska gå till att subventionera verksamheter som främjar att  många kan delta, tex medlemsmöten. Styrelsen fick i uppdrag att verkställa detta. Medlemsavgiften behölls oförändrad. Föreningens ekonomi är god, mycket god. God är också anslutningen av nya medlemmar, mer än 35 har nu glädjande nog nyanmält sig.

Verksamheten under 2018 innehåller bl.a. medlemsmöten, berättarträffar, teaterbesök i april, friluftsdag i Kanis, vårresa till Skellefteå i maj, deltagande i Sommarting i Sörbyn, Surströmmingsfest i Vidsel, resa till Bodens skörde-marknad, att delta i Nolia Piteå och till sist en hejdundrande julfest. Körsång, bowling och ukulelespel samt gemensamma promenader förekommer regelbundet. Vidare går i Vuxenskolans regi många gratis studiecirklar för alla daglediga, hantverkscafé, målning, nostalgisk musik, Älvsbyn förr och nu. Det finns i sanning inga fritidsproblem för seniorer. Ett av föreningens mål är att inte låta seniorer behöva vara ensamma och inaktiva. Många kommittéer ansvarar för SPF:s olika verksamheter: studiekommitté, lotterier, trafik-, rese -, fest- och friskvårdskommittér arbetar med olika projekt. För rekrytering och information ansvarar hela styrelsen. På föreningens facebooksida och hemsida visas närmare detaljer.

Ett uppskattat avbrott blev det när Vuxenskolans bidrag med ett hemligt underhållningsnummer spelades upp. Det var ”Sivan och Sivert” som spelade, sjöng och pratade om ett gammalt strävsamt par, med humoristisk och burlesk underton. Det lockade fram många skratt bland de fler än 70 mötesdeltagarnadeltagarna.

Efter kaffe med god mazarin blev det lotteridragning och många fick som vanligt med sig saker hem från ett stort och fint prisbord.

Sent, sent, ovanligt sent, bröt seniorerna upp från årsmötet och gick hem, förhoppningsvis uppfyllda av glädje och goda tankar.

TEXT OCH FOTO: INGER BOSTRÖM

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.