Liv i vattenmiljöer

På torsdagskvällen visade fotografen och undervattens filmaren Johan Hammar djurens liv i våra vattenmiljöer på Forum.

Med dykarutrustning och mycket tålamod har han väntat in lekande fiskar, iakttagit deras signaler och kroppsspråk.

Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten över hela Sverige.

Han visade också hotet mot våra vattenmiljöer och trots allt hur fort livet kan repareras.

Länsstyrelsen redogjorde för ReborN projektet i Norrbotten och Västerbotten samarbete med Skogsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten.

Projektets mål är att minst 200 kilometer vattendrag ska restaureras och ungefär 2 300 lekbottnar ska byggas.

Ett avslutat 7 årigt projekt är RemiBar som har minskat antalet vandringshindrande trummor och dammar, arbetar för Fria vandringsvägar för vattenlevande djur.

Det fanns även tid för frågor bland åhörarna angående kommunens vattenfrågor.

Hemsida

Text o Foto: Birgitta Seb-Olsson/Naturskyddsföreningen i Älvsbyn

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.