Sveaskog sålde 13 800 hektar 2017

30 JAN 2018
Skrivet av :

Sveaskog genomförde 52 affärer på sammanlagt 13 800 hektar inom ramen för markförsäljningsprogrammet år 2017. Affärerna gav en intäkt på 190 miljoner kronor.

– Resultatet år 2017 överträffade våra förväntningar, mycket tack vare att vi i några större affärer lyckades hitta flera intresserade köpare. Huvuddelen av utbudet har legat i de västliga delarna av Norrlands inland, säger Viveka Beckeman, chef Stab Juridik och fastigheter på Sveaskog.

Prisutvecklingen på skogsfastigheter under år 2017 har varit stabil i norra Sverige med en tendens till ökade priser efter några år med vikande trend. I mellersta och södra Sverige har en positiv utveckling av fastighetspriserna märkts av. Priset per skogskubikmeter var cirka 100 procent högre i södra Sverige än i norra Sverige

– Detta motiveras inte av virkespriser eller skogens produktionsförmåga utan påverkas mer av begränsat lokalt utbud i relation till intresset från köpstarka grupper att investera i skogsegendomar. Det blir intressant att se prisutvecklingen för skogsfastigheter under 2018 inom storstadsnära områden. Den prisnedgång som sker för bostadspriserna kan ha en viss smittoeffekt, säger Sören Åhlund, fastighetsansvarig i norra Sverige.

Riksdagen beslutade att Sveaskog med start år 2002 ska avyttra tio procent av sitt skogsinnehav för att stärka enskilt skogsbruk. I och med försäljningen år 2017 har Sveaskog nu sålt 8,35 procent av sitt markinnehav.

Under mars månad startar försäljningen av 2018 års utbud. 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.