Soteld i Tvärån

11 JAN 2018
Skrivet av :

Kl.19:44 på onsdagskvällen inkom ett larm till Räddningstjänsten i Älvsbyn om glödbrand kring en murstock i Tvärån.

Det rörde sig om en soteld kring murstocken och pannan i treplans villan, varför räddningstjänsten stannade kvar på plats och kontrollerad, att sotelden avtagit samt ventilerade ut en del rök.

Även Räddningstjänsten i Boden larmades till en  Soteld också under onsdagskvällen.

Fakta:
Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran uppkommer oftast av fuktig ved och/eller dålig tilluft till förbränningen.
En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1 000 grader Celsius och högre förekommer.
Soteld kan orsaka försvagningar i skorstenen och även ge upphov till brand utanför skorstenen.
Dessutom sväller tjära vid förbränning, vilket kan orsaka stopp i skorstenen med risk för att värmen leds ut genom uppkomna sprickor.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.