Småföretagen i Älvsbyn bidrar mest till kommunala välfärden

26 JAN 2018
Skrivet av :

Elisabeth Nordström och Bill Nilsson, Företagarna Älvsbyn, visar med hjälp av statistik hur viktiga småföretagen är för välfärden i kommunen. FOTO: STERLING NILSSON. BILDEN ÄR ETT MONTAGE

Älvsbyns småföretag bidrog, år 2015, med 109 miljoner kronor till kommunens välfärd. Det motsvarade hela 33 procent av den totala inkomstskatten. Mest i hela Norrbotten.
– Siffrorna visar konkret hur viktiga småföretagen är för vårt samhällsbyggande, säger Bill Nilsson, eldsjäl och numera kanslist på Företagarnas kontor i Älvsbyn.

Så här fördelades inkomstskatten i Älvsbyn 2015.

Det är organisationen Företagarna som gjort undersökningen. Analysen bygger på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen. Samtliga uppgifter om inkomster och skatter avser år 2015.

Att småföretagen har stor betydelse för sysselsättningen och välfärden har länge varit känt. Men hur viktiga de verkligen är visar nyligen framtagen statistik.

”Välfärdsskapande småföretag”

År 2015 hade 3 183 personer, bosatta  i Älvsbyns kommun, arbete. Av dessa var 1 694 anställda i företag med färre än 50 anställda. Tillsammans bidrog de med 109 miljoner kronor till den kommunala skattekistan.

Den totala inkomstskatten 2015 för Älvsbyns kommun blev 329 miljoner kronor.
– Småföretagen är i allra högsta grad välfärdsskapande, betonar Elisabeth Nordström, VD på Älvsby Tryck & Design AB och ordförande för Företagarna Älvsbyn.

Inkomstskattens fördelning i Norrbotten. Källa: Företagarna

I Älvsbyn svarar småföretagen för en ovanligt stor andel, 33 procent, av kommunens inkomstskatt. Snittet för Norrbotten är 26 procent.

”När företagen i Älvsbyn mår bra gör kommunen detsamma”

Till Älvsbybornas glädje är utvecklingen på näringslivssidan fortsatt positiv. Sedan 2007 delar kreditupplysningsföretaget Syna ut priset ”Bästa Tillväxt” till den kommun i de olika regionerna som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. 2016 landade Älvsbyn på tolfte plats i Norrbotten. I fjol klättrade kommunen och landade på en hedervärd tredjeplats.

– När företagen i Älvsbyn mår bra gör kommunen detsamma. Därför är det av oerhörd vikt att vi skapar goda förutsättningar genom ett gott företagsklimat, något jag tycker att vi har även om allt kan bli ännu bättre. Men det är också viktigt att gemene man förstår småföretagens betydelse, konstaterar tidigare kommunalrådet Bill Nilsson, som numera är kanslist vid Företagarnas kontor i Älvsbyn där han finns tillgänglig tisdag och torsdag förmiddag.
– Att arbeta med företagsfrågor har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat, säger Bill.

För mer information om hur undersökningen gjorts, besök www.foretagarna.se

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.