Nuddisar till förskolan

19 JAN 2018
Skrivet av :

Kommunens förskolor är mitt uppe i att lansera det digitala tids- och närvarosystemet Nuddis i sina verksamheter. Tidigare har ett pilotprojekt genomförts, där resultatet varit positivt.

För Föräldrar/vårdnadshavare kommer det nya systemet innebära att de registrerar sina arbetstidsscheman via det digitala verktyget på webben. Via en nedladdad app i en smartphone/surfplatta kan kortare meddelanden lämnas till personalen rörande sitt barn, exempelvis om han/hon blivit sjuk eller om någon annan kommer att hämta barnet.

Foto: Denacode

För personalen på förskolan kommer systemet att underlätta och spara tid. De behöver inte längre hantera handskrivna dokument som är kopplade till barnens schema och närvaro. Istället sker allt digitalt, berättar Carina Ljuslinder, förskolechef på Åsens förskola.

Förutom meddelandefunktionen kommer personalen på ett enklare sätt ”checka in” barnen vid ankomst och ut vid hemgång. Detta kommer att göras genom bara ett par knapptryckningar på en enkel plattform som är tänkt att finnas på plats på vardera avdelningen.

Systemet kommer att underlätta och säkerhetsställa administration kring barnens närvaro samt möjliggöra överblick för verklig beläggning. Personal och förskolechef kommer att kunna ta fram statistik, vilket underlättar för såväl kort som långsiktig planering i verksamheten.

Planen är att även introducera systemet i fritidsverksamheterna.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.