Många viltolyckor – Svårt för Viltet

Att vi redan nu under denna vintern erhållit uppemot tre gånger mer snö än normalt, tillsammans med upprepade blidor som skapat is under snön.

Eftersöksjägare Olle Lundberg från Renbäck/Korsträsk

Detta skapar brist på bete för Rådjuren, Älgar som lockas ut till vägar och bebyggelse.

Många viltolyckor
Som eftersöksjägare har Olle Lundberg från Renbäck/Korsträsk, bara under jul och nyårshelgen varit ut på 4 viltolyckor där rådjur fallit offer för trafiken.

I övrigt under de senaste månadena har även ett antal älgar körts på i samma område.

Olle Lundberg

Extra försiktighet
Olle Lundberg tycker att trafikanter bör vara extra försiktiga och sänka farten där det finns höga snövallar, med stora öppna fält och djupa diken.

Spår av Rådjur på snökarmar

Viltet tar fart för att komma över snön med hinder och kommer snabbt ut på vägen.

Rådjuren är relativt små, men kan åsamka en del plåtskador på fordonen, däremot Älgar är inte något att leka med då de är betydligt större.

Korsträsk – Flurheden

Inom Korsträsk är det mellan järnvägsviadukten efter V94 till korsningen mot gamla soptippen, samt kring Korsträskviken till Renbäck/Flurheden där det varit många Viltolyckor senaste tiden.

 

En förfrågan från jägarhåll till Trafikverket om uppsättning av varningsskyltar på dessa sträckor, har bemötts med svaret att det inte ger avsedd effekt på trafikanter.

Övrabyn, Tväråsel och Norra Byn

Inom Älvsbyn finns det även andra kända områden där det är mycket Rådjur.

Övra Byn – Industrileden

Övra Byn – Timmersvansen

Altuna Industriområde med Industrileden, Övrabyvägen och Nyvägen till Timmersvansens dagis är ett känt område.

Nya Altuna – Nyvägen/Timmersvansen


Men även kring Nedre och Övre tväråsel på V374 och fälten på på Norra Byn mot Luleå och Piteå syns det mycket vilt både Älg och Rådjur.

Så kör försiktigt – Sänk farten !

 

Bra att veta:
I flera fall av de viltolyckor som anmäls för sent uppger bilföraren att man inte hade kunskap om att man enligt jaktförordningen är skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta polisen (Jaktförordningen § 40).

Att inte märka ut platsen och anmäla olyckan till polisen är brott mot anmälningsplikten enligt jaktlagen.

Brottet kallas jaktbrott och kan leda till dagsböter.

I normalfallet döms till 40 dagsböter.

Det finns bara fördelar med att så snart som möjligt anmäla viltolyckan, bland annat:

Kan djurets lidande förkortas av trafikeftersöksjägare.

Ges stöd och den hjälp man behöver i samband med anmälan via 112.

Får jakträttshavaren möjlighet i ett tidigt skede hand om djuret.

Hjälper försäkringsbolagen till via bilförsäkringen först när polisanmälan är gjord.

Man undviker att man blir granskad av polisen och eventuellt bli misstänkt för jaktbrott.

Så här gör du om viltolyckan är framme:
Varna andra trafikanter – placera ut varningstriangel.
Ta hand om skadade personer.
Larma via 112.
Markera olycksplatsen med viltmarkeringsremsa på den sida djuret finns eller har försvunnit.
Polisen kommer att intervjua dig om händelsen och ta de uppgifter en kontaktperson inom det Nationella Viltolycksrådet(NVR) behöver för att kunna hantera händelsen vidare.
En eftersöksjägare med särskilt tränad hund kommer att sändas till platsen om det skadade djuret har lämnat olycksplatsen.
Appen ”Viltolycka” ger Dig ett bra stöd då olyckan är framme samt bestämmer platsen via x/y-koordinater var olyckan skett som med fördel kan lämnas till polisen vid anmälan.
När du kolliderar med följande djur är du skyldig att kontakta polisen och märka ut platsen: älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, björn, varg, järv, lodjur, mufflonfår, utter och örn.

Hemsidan Viltolycka

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.