Antalet rådjursolyckor ökade under 2017

Även Polisen i Region Norr går ut med statistik beträffande viltolyckor för 2017.

Polisens statistik beträffande viltolyckor för 2017 visar på en markant ökning av antalet rådjursolyckor i polisregion Nord.

Även antalet olyckor med älg och ren har ökat.

Jämfört med 2016 har antalet rådjursolyckor under 2017 ökat med 35 % i regionen.

För älgolyckor är ökningen 17 % och för renolyckor 22 %.

I Jämtland, Västernorrland och Västerbotten är olyckor med rådjur de viltolyckor som ökat mest, medan i Norrbotten är det renolyckorna som står för den största ökningen.

Snön kom tidigt i polisregion Nord under 2017, och den stora snömängden bidrar till att viltet flyttar sig ut till vägarna.

Det finns också generellt sett gott om rådjur.

Var uppmärksam i trafiken
– Vill passa på att uppmana trafikanter att vara extra uppmärksam på att det rör sig mycket vilt kring vägarna just nu.

Det är viktigt att anpassa hastigheten efter underlaget.

Finns varningsmärken för vilt uppsatta, ta dessa på allvar säger Joacim Lundqvist, polisregion Nords sakkunnig beträffande viltolyckor.

Källa: Pressmeddelande

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.