Vår granne i Öst – 100 år

Finland blev en självständig stat den 6 december 1917.

Landet må vara ungt, men dess bidrag till kultur och sport och den storslagna finska naturen lämnar ingen oberörd.

Efter att under århundraden ha lytt under andra stater, först Sverige och därefter Ryssland, blev Finland självständigt den 6 december 1917.

Sedan 1919 firas 6 december som nationaldag i Finland.

Det nya århundradets fest

Jubileumsåret för Finlands 100 år av självständighet inleds genast på nyårsafton den 31 december i hjärtat av republiken vid Tölöviken i Helsingfors och med Yles jubileumssändning över hela Finland.

Det rikliga programmet under kvällen bjuder på glada överraskningar för folk i alla åldrar.

Evenemangen börjar redan på eftermiddagen och festen som kulminerar kring midnatt bjuder in alla finländare och finlandsvänner att dansa och sjunga in Finland på det nya århundradet.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.