Polarbröd blir delägare i företag för kretsloppsodling av lax och tomater

12 DEC 2017
Skrivet av :

Tomater från Peckas Naturodlingar.

Polarbrödsgruppen investerar i Peckas Naturodlingar, ett företag som utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Investeringen är en del av Polarbrödsgruppens satsning på hållbara investeringar.

Lax från Peckas Naturodlingar.

– Peckas Naturodlingar är ett hållbart, innovativt och spännande företag med stor potential. För oss rör det sig om en mindre investering men det ligger helt i linje med vår strategi för hållbar affärsutveckling, säger Anders Öquist, affärsutvecklare Polarbrödsgruppen.

Anders Öquist, affärsutvecklare Polarbrödsgruppen.

Polarbrödsgruppens syfte är att skapa möjligheter att leva gott och sunt nu och i generationer. Koncernen arbetar för uthållig försörjning och verksamheten består av dels Polarbröd, dels Polarrenen, som verkar inom förnybar energi, leasing och fastighetsbranschen. Koncernen bedriver också affärsutveckling och investerar i hållbara lösningar med tillväxtpotential, som Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar.

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för att odla tomater och regnbågslax i ett slutet kretslopp. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som leds tillbaka till fiskarna. På så sätt produceras hållbar och giftfri mat utan utsläpp eller onaturliga tillsatser.

Under året har Peckas Naturodlingar byggt sin första storskaliga kretsloppsodling utanför Härnösand och de första tomaterna har precis börjat växa. Intressent för det unika konceptet har varit så stort att Peckas Naturodlingar nu planerar att bredda sin verksamhet. Planen är att erbjuda andra bolag att köpa en färdig lösning eller tjänster för att komma igång med kretsloppsodling enligt den metod som Peckas Naturodlingar utvecklat.

– Vi har 20 års erfarenhet av kretsloppsodling som har lett fram till en så pass bra lösning att vi ser stora möjligheter att utvidga konceptet till ännu större skala. Nu ser vi stor potential att utveckla vår verksamhet och göra det möjligt för fler att ta del av vår erfarenhet, säger Hugo Wikström, vd Peckas Naturodlingar.

Polarbrödsgruppen investering i Peckas Naturodlingar är en del av en nyemission som syftar till att stärka företagets finansiella ställning och möjliggöra de nya affärsmöjligheterna.

Peckas Naturodlingar AB (publ) grundar sig på Pecka Nygårds unika kunskap och erfarenhet inom kretsloppsodling. Han har jobbat med kretsloppsodling i 20 års tid. Pecka har både fiskarbakgrund och trädgårdsutbildning. Han började med att odla fisk i havet i många år, men insåg nackdelarna med att närmiljön tog skada. Så han beslutade att istället odla fisk tillsammans med grönsaker i en kretsloppsodling på land. Pecka började med ett litet växthus i hobbyskala och har därefter byggt ut och provat det mesta som går. Han har haft flera olika sorters fisk och odlat allt från meloner till kryddväxter.
Peckas resultat har varit mycket goda genom åren. Inte minst har grönsakerna blivit väldigt smakrika och fina. Dessutom har fisken aldrig varit sjuk då biobäddarna har en mycket god förmåga att bryta ned främmande organismer och bakterier. Odlingen kräver varken antibiotika eller kemisk bekämpning. De problem som kan uppstå i växthuset går att bekämpa med biologiska metoder, till exempel insekter. Utifrån Peckas erfarenheter bygger vi nu en större odling med regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken. Pecka Nygård finns med i företaget som ägare, specialist och anställd.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.