Vi måste rädda våra insekter

En tredjedel av allt vi äter är beroende av vilda bin, humlor och honungsbin?

Gunnar Jonsson

Samtidigt har vi människor förändrat naturen så mycket att många insekter är hotade.

Forskare larmar nu om en dramatisk minskning av insekter i Europa.

Det är en livsfarlig utveckling.

Det berättade Gunnar Jonsson som har biodling i Vitådalen och undervisar i biologi och hållbar utveckling på Luleå tekniska universitet när naturskyddsföreningen hade bjudit in till föreläsning på onsdagskvällen.

Han var där tillsammans med Hans Groth, fd lärare på Strömbackaskolan i Piteå men numera volontär på Norrbottens flora.

Hans Groth

Hans Groth har man ofta funnit i dikesrenen sommartid, där han undersökt floran. Han har under många år dokumenterat vad som växer och var.

Hemma i Vitådalen jobbar Gunnar med att restaurera våra Nordiska bin.
-Vi har importerat utländska bin och korsat dem med våra. Då har vi fått mordiska bin inte nordiska bin.

Din trädgårdsmästare håller på att dö. Ja, så illa är det faktiskt. Bina är på många håll på väg att försvinna. Och det kan få stora konsekvenser. För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro.

En tredjedel av maten vi äter är pollinerad av bin så de är viktiga för vår överlevnad.

Man säger också att vi behöver slå våra ängar för att återställa mångfalden.

Om man slår ängarna och tar undan höet så ökar artrikedomen.

Gunnar Jonsson

Men även gräsklippning har blivit ett bekymmer. De moderna stora klipparna som bland annat kommunen använder klipper inte enbart gräset utan tar även livet av insekter och smådjur.

Något som utarmar flora och fauna.

Därför vill man också öka den ekologiska odlingen.

Eko gör skillnad för bina.

Inga skadliga bekämpningsmedel utan ogräs som får blomma och ge näring till bin och humlor.

Helt enkelt mer farierade grödor som ger mat under hela odlingssäsongen.

När vi går över till ett ekologiskt jordbruk bidrar vi till att fler vilda och tama bin kan leva i och kring vårt jordbrukslandskap.

Text och Foto: Lars-Erk Lundberg

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.