SMHI Utfärdar Klass 2 varning

22 NOV 2017
Skrivet av :

VARNING KLASS 2 SNÖFALL SOM KAN GE KRAFTIG DRIVBILDNING

Ett omfattande lågtrycksområde ska det närmsta dygnet passera upp över hela landet.

Det börjar som snöfall men i takt med att mildare luft kommer upp söderifrån övergår det i regn.

Under torsdagsdygnet blir det besvärligt i delar av Norrland med stora snömängder i kombination med blåst som kan ge snödrev och drivbildning.

En klass 2-varning för stora snömängder som kan ge kraftig drivbildning gäller längs delar av Norrlandskusten och i inre Jämtland.

Även i fjällkedjan blåsigt i kombination med snöfall, i norra Lapplandsfjällen finns en klass 2-varning för storm utfärdad.

SMHI:s hemsida

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.