Polarbröd ökar brödtransporter på järnväg

Polarbröd och speditören DB Schenker har tecknat ett avtal som innebär att Polarbröd från 1 juni 2018 ökar andelen utgående järnvägstransporter från dagens 49 procent till hela 80 procent av den totala volymen, 39 000 ton.

Fr.v: Hans Backman Real Rail, Robert Lindkvist DB Schenker, Anders E Johansson och Johan Granberg Polarbröd

Polarbröd når i och med detta sin fulla potential när det gäller att nyttja järnväg.

Samtliga transporter från Norrland till trakten söder om Gävle kommer att ske med tåg.

– Nu tar vi nästa steg mot full hållbarhet och maxar vår andel tågtransporter och medföljande miljöeffekter.

Det här arbetet har pågått sedan 2003 och det känns fantastiskt att i dag kunna signera ett avtal som leder till en långsiktigt hållbar lösning, säger inköps- och logistikchef Johan Granberg.

Polarbröd har tillsammans med speditören DB Schenker och tåg- och terminaloperatören Real Rail åstadkommit ett produktionsupplägg där man optimerar nyttjandet av tåg, kombinerat med fossilfritt drivna närtransporter.

I det nya upplägget trafikeras sträckan Luleå – Umeå – Rosersberg med tåg, kombinerat med lastbilar till och från terminalerna som drivs med fossilfria bränslet HVO.

Tåget trafikeras på Botniabanan där en hög snitthastighet gör att lösningen är attraktiv också ur ett tidsperspektiv.

– Vår ambition är att vara en föregångare på miljöområdet inom logistik- och transportbranschen och är glada över att få vara en del av Polarbröds långsiktigt hållbara lösning, säger Lars Konradsson, distriktschef för DB Schenker i Norr- och Västerbotten.

Polarbröd har som mål att nå full hållbarhet 2022. Transporter är ett av Polarbröds prioriterade områden för att ställa om och järnvägen är den överlägset mest hållbara lösningen för fjärrtransporter.

Initialt är omläggningen till tåg en fördyrning för Polarbröd men det är ett nödvändigt steg för att långsiktigt nå sitt mål.

Källa: Pressmeddelande Polarbröd

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.