Lavergruvans framtid

09 NOV 2017
Skrivet av :

Miljögruppen Pite älvdal var kvällens värd vid onsdagens samtalscafe på ABF.

Lilian Mikaelsson Höll i rodret och hade satt samman ett bildspel med kända fakta om vad gruvbrytning i Laver kommer att innebära för miljön.

Samtidigt ville hon belysa de problem som rennäringen står inför.

Betesmarker försvinner och renens vandringsleder klipps av.

Renen är ju ett vilt djur som rör sig i terrängen och då följer djuren de stigar som förfäderna gick.

Laver lyckas med två saker Betesmark inhägnas och blir gruvområde och en vandringsled klipps av.

Totalt berörs ett tiotal renbyar som finns i området.

En stor fråga är hur de dammar som ska hålla gruvavfallet ska klara sig i tiden.

De gifter som används vid kopparutvinning är synnerligen aggresiva.

Oron handlar mycket om nu någon damm skulle brista så kommer lakvatten att komma ut i Vistträskbäcken och även så småningom i Pite älven.

Ulf Johansson som är väl insatt i Laverfrågan gav en ingående beskrivning av dammkomplexet.

Han påpekade att Laver ligger högre än Pite älven och om något läcker ut så kommer det så småningom hamna i älven.

Det kan i såfall medföra att älvens rena vatten är ett minne blott.

Idag går det ju att dricka vattnet direkt om man så vill.

Det är något som miljögruppen är viktigt.

Även turismen kom upp på agendan.

Det finns en oro att de utsläpp som oavsett reningsmetoder kommer att släppas ut bland annat koldioxid kan påverka turismen.

Den officiella siffran är 220 000 gästnätter i Älvsbyområdet.

Vårt främsta lockbete för turismen är en ren orörd natur.

Det är något som man är beredd att ändra på om gruvan kommer.

Deltagarna diskuterade även teknikfrågan.

Den siffra som nämns är ca 800 nya arbetstillfällen men om man tittar lite framåt så hittar man förarlösa truckar och en ambition att skapa gruvbrytning utan personal under jord.

Därmed kommer antalet att minska.

Sammantaget bjöd kvällen på en livlig debatt och skapade fler frågor än de som besvarades.

Om Skribenten
Tidigare Lokalredaktör för NSD i Älvsbyn. Därefter datatekniker och nu personlig assistent som väntar på Pension