Kungörelse Kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

20 NOV 2017
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 27 november 2017 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop

– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Delgivningar KF 2017-11-27

♦ Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2018-2020

♦ Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

♦ Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag

♦ Svar på motion (L) – Företagarfrukost – våravslutning

♦ Svar på motion (L) – Flaggstänger i Lomtjärnsparken

♦ Svar på motion (L) – Projekt retorik i förskola och skola

♦ Svar på motion (L) – Upphäv beslut om SÄBO-placering på Västermalmshöjden – ny placering Tärnstigen

♦ Svar på motion (L) – Introduktionsår för nyanställda lärare

♦ Val av ledamot (v) i kommunala valberedningen, ersättare (v) i kommunstyrelsen och barn- och fritidsutskottet

♦ Bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB

♦ Taxa för tillsyn enl lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

♦ Taxa för tillstånd brandfarliga varor enl lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

♦ Taxa för tillstånd explosiva varor enl lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

♦ Taxa för externa tjänster, uthyrningar m m inom räddningstjänsten

♦ Förändring av arvode för gode män för ensamkommande barn

♦ Hyra konferenslokaler för externa kunder – prislista

♦ Renhållningsordning för Älvsbyns kommun

KKOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson        Lilian Johansson

ordförande             sekreterare

Här kan du ladda ner hela kungörelsen som utskriftsvänlig Pdf.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.