Från Ekonomi till Hörapparater

Berättarträff för SPF:s seniorer med information om ekonomi och hörapparater.

Mötet inleddes med att ordförande Per hälsade dagens gäst välkommen. Det var distriktsordföranden , som gästade SPF Pärlan i Älvsbyn.

Per Nilsson hälsar medlem välkommen

Mer än 30 personer hade kommit för att informeras och ha trevligt tillsammans, även nya medlemmar.

Medlemmar på väg in

Medlemmar på väg in

Ingesson inledde med att informera om en app i smartphonen som kan styra och justera hörapparaterna.

Sådan information om moderna tekniska hjälpmedel kan audionomerna också lämna.

Han betonade vikten av att ha sina hörapparater på sig hela dagen för att vänja sig vid dem och för att spara den hörsel man kan ha kvar.

Ha den ofta och jämt!

Ekonom

Bengt Ingesson

Därefter övergick Bengt Ingesson till att informera om ekonomifrågor särskilt angelägna för äldre.

Distriktet kan ge gratis kurser i ämnet.

I medelsnitt lever en svensk under en femtedel av sitt liv som pensionär, då förstår man att det är viktigt att ha en pension som det går att leva av.

SPF har krävt en översyn av pensionssystemet. Ungdomar borde också informeras för att sätta sig in i hur betydelsefullt det är att regelbundet spara en ringa slant för att säkra levnadsnivån på äldre dar.

Det var kontraproduktivt att ta bort avdragsrätten för pensionspremieförsäkringarna och pensionärsföreningarna borde då ha skrikit högre.

Det skulle ha gett många seniorer litet mer pensionspengar.

Att jobba mer efter pensionen, för den som orkar det, är ett bra sätt att få mer i plånboken.

Jobbskatteavdraget gäller också för pensionärer i yrkesarbete. För många äldre är skattereduktion genom RUT-och ROT-avdrag förmånliga och gäller för alltfler tjänster.

Ingesson berörde också försäljning av sina privata bostäder och vilka ekonomiska regler som då gäller.

Gör en Budget
Att göra en budget och hålla koll på sina kanske förändrade utgifter rekommenderades..

Det finns ett flertal olika försäkringar. SPF samarbetar förmånligt med Skandia, if och LF till exempel. Seniorerna tipsades om ett bra radioprogram: Plånboken.

De rekommenderades också att inte köpa av telefonförsäljare och aldrig någonsin lämna ut sina ID-eller kontouppgifter, förstås!

SPF:s nya ordförande, Eva Eriksson, har som ett mål att ha en bra kommunikation med media.

Akta er för bedragare!

Av valmanskåren utgör nu 26 % människor äldre än 65 år, så deras åsikter och önskemål borde väga tungt för politiker, som vill bli valda.

Per tackade för en bra information med svar på många frågor.

Han påminde om de många kurser och cirklar som ges i Studieförbundet Vuxenskolans regi och som gäller alla daglediga, inte enbart SPF.s medlemmar.

Därefter gavs en kort information om en studiecirkel i trafikfrågor för äldre, som föreningens trafikansvarige Robert Lidström skulle starta, om intresse fanns.

Det fanns intresse även för den.

Mötet avslutades med kaffe, goda kakor och trevligt prat, helt enligt traditionerna.

Text o Foto: Inger Bostrom/SPF:s seniorer

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.