Älvsbyn – mer än bara en geografisk kommun

01 NOV 2017
Skrivet av :

Sverige är uppdelat i 290 kommuner. En kommun är ett reglerat självstyre över ett visst område, och vars uppgift är att se till att samhällsservicen fungerar som den ska. Bland ansvarsområdena finns skolan, socialtjänsten och stadsplaneringen.

På en kommun jobbar ett flertal tjänstepersoner som ansvar över olika delar av de ovan nämnda områdena. Hur kommunen ska styras bestäms av de folkvalda politikerna.

– Det går att göra liknelser med ett företag. Det är medborgarna, medlemmarna i kommunen som är röstberättigade, som styr en kommun genom sina företrädare som man väljer till Kommunfullmäktige. Ungefär som aktieägare. Fullmäktige utser då en styrelse, Kommunstyrelsen. Om man gör en liknelse med ett vanligt aktiebolag så styr styrelsen Vd:n, i detta fall en kommunchef, berättar Magnus Nordström, kommunchef i Älvsbyn sen nio år tillbaka.

Kommunchefens uppgift är att verkställa de beslut som styrelsen beslutar om och jobba mot de mål som Kommunfullmäktige beslutat om i strategiska planen. Till sin hjälp har kommunchefen ett antal verksamhetschefer under sig, i detta fall bland annat Ulla Lundberg, ekonomichef, Jan-Erik Backman, skolchef, och Hans Nyberg, socialchef.

Budgetmöte för politiker och tjänstepersoner.

Viktigt att följa den demokratiska vägen

Reglerna för en kommun är många. Kommunallagen är den lag som bestämmer vad en kommun får och inte får göra. I den framkommer det bland annat att kommunen ej får driva vinstdrivande näringsverksamhet. Kommunen får ej heller gynna enskilda företag.

– Kommunallagen är rätt tydlig med hur en kommun ska agera, exempelvis i enlighet med likställhetsprincipen, retroaktivitetsförbudet och ett antal olika andra förhållningsregler som vi måste anpassa oss efter. Vi ska behandla alla lika och inte gynna någon speciell individ eller grupp människor.

Men det är inte alla fasttagna beslut som tas emot med öppna armar hos medborgarna.

– Vi lever i en demokrati där vi har en yttrandefrihet och vi måste acceptera att folk har olika ståndpunkter. Tyvärr kan vi inte tillfredsställa alla. Vi kommer aldrig att kunna fatta beslut som folk inte har synpunkter på. Alla har olika uppfattningar om verkligheten och om vad som är bra eller dåligt för en kommun. Det kommer alltid att finnas dem som har synpunkter på de beslut som jag, Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen fattar, säger Magnus Nordström kommunchef Älvsbyns kommun.

Text & foto: Robin Nilsson

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.