Älvsbyhus kunder drabbas inte av skärpta amorteringskrav

29 NOV 2017
Skrivet av :

Olov Granström, försäljningschef, Älvsbyhus.

Regeringens eventuella beslut att skärpa amorteringskraven skapar oro hos både bostadsköpare och bostadsägare. På Älvsbyhus tar man det hela med ro.
– Det här påverkar inte våra kunder alls, säger Olov Granström, försäljningschef på Älvsbyhus.

 

På uppdrag av regeringen har Finansinspektionen tagit fram ett förslag som ska minska skuldberget och skapa en sundare ekonomi hos hushållen i Sverige. Som det ser ut idag finns det risk att utsatta hushåll inte klarar av sina amorteringsåtaganden om räntan höjs.

I korthet innebär förslaget att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst en procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Enligt Finansinspektionen skulle det skärpta amorteringskravet innebära att en del väntas låna mindre, att de som lånar måste amortera mer samt att efterfrågan på bostäder dämpas.

Bostadsforskaren Anna Granath Hansson på KTH säger till SvD Näringsliv att det främst är yngre människor i medelklass bosatta i högkostnadsområden som kommer att påverkas av det tuffare kravet. Bostadsköpare som redan ligger på marginalen.

Både från experternas och Älvsbyhus sida vill man dock tona ned diskussionerna och effekterna av förslaget.

– Man har inte riktigt förstått att det här skuldberget man pratar om är ett storstadsfenomen. I övriga Sverige skulle jag säga att det är en ickefråga. Det här påverkar i princip inte våra kunder alls. De kommer mycket sällan upp i de belopp man pratar om (se räkneexempel nedan), säger Olov Granström och fortsätter:

– Oavsett om våra kunder kommer från ett befintligt boende som de säljer med vinst, eller om det är förstagångsköpare som ska etablera sig på bostadsmarknaden, så räcker det normalt med en snittinkomst på 23 000 kronor mer månad i ett tvåpersonershushåll för att man inte ska omfattas av de nya kraven. Och har de inte redan relationer med banken hjälper vi dem med det. Kunden är nöjd, banken är nöjd och vi är nöjda.

Om regeringen fattar beslut att införa amorteringskravet kommer det att gälla från och med den 1 mars 2018.

Räkneexempel

Snittlönen i Sverige 2016 enlig SCB är 32 800 kronor.

Ett hushåll på två vuxna personer har då en gemensam månadsinkomst på 65 600 kronor och en årsinkomst (bruttoinkomst) på 787 200 kronor.

Med det nya amorteringskravet kan dessa personer låna 787 200 x 4,5 (amorteringskravet)

= 3 542 400 kronor.

På denna summa ska kravet på kontantinsats om 15 procent dras av: 3 542 400 – 531 360

= 3 011 040 kronor. Möjligt låneutrymme utan förhöjt amorteringskrav.

Total produktionskostnad för ett Älvsbyhus i snitt 2017 är 2 350 000 + genomsnitts tomtpris på 600 000 = 2 950 000 kronor.

2 950 000 – 15 procents handpenning på 442 500 = 2 507 500 kronor.

Det innebär att Älvsbyhus kunder behöver en gemensam bruttoinkomst per år på 557 222 kronor, motsvarande drygt 23 000 kronor per månad och person.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.