Värnar om baletten Trolltagen

Styrelsemöten har hållits i såväl Event och Balett som styrelsen för Trolltagens vänner.

Fr.v. Monika Öberg, Margareta Jonsson; Elisabet Singh, Jimmy Stenman, Maj-Lis Johansson

I Event och balett består styrelsen av Elisabet Singh, Maj-Lis Johansson och Jimmy Stenman.

Trolltagens vänner höll medlemsmöte i Bagerimuséet den 25 oktober, i en gammal anrik lokal med mycket historia.

Innan medlemsmötet hade man ett styrelsemöte, där ordföranden Margareta Jonsson, kassören Monika Öberg och ledamoten Inger Boström, samtalade om medlemsrekrytering och verksamhetsfrågor.

Hur ska man ska kunna få ännu fler medlemmar till föreningen och vilka aktiviteter kan bedrivas för att ge ännu större hjälp och bidrag till baletten?

Under verksamhetsåret som gått, har föreningen bl.a. arbetat med försäljning av tovade troll, loppis, lotterier, julmarknad, städning av Galleriet, affischering.

Den finns på facebook och Instagram.

Mycket arbete har också lagts ner av ideella krafter för allt kringarrangemang i samband med föreställningarna.

Föreställningar som f.ö. i år prisades som de bästa av alla av koreografen Mats Isaksson:” föreställningen den bästa av alla…så bra som baletten någonsin kan bli…arrangemanget var helt professionellt och allt fungerade perfekt”

Även i år ska föreningen finnas på julmarknaden i Storforsen.

Många nya medlemmar önskas.

Vidsel utmanas på att öka sitt medlemsantal! Baletten Trolltagen ger kommunen stor PR, inte enbart hus och bröd utan även kultur!

Boka in den i kalendern!

Baletten ges 6-8 juli 2018.

Text och Foto: Inger Boström

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.