Totalförsvarsövning 2020 planeras

Gemensam övning ska stärka Sveriges totalförsvarsförmåga. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, planerar för en nationell totalförsvarsövning år 2020.

Fr.v. Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB och överbefälhavare Micael Bydén. Foto: MSB, Thomas Henrikson

Måndagen den 30 oktober
Övningen ska bidra till att öka Sveriges totalförsvarsförmåga och kommer att engagera många delar av samhället, både militära och civila, offentliga och privata, på framför allt central och regional nivå, men även på lokal nivå.

De viktigaste uppgifterna i den försvarspolitiska inriktningsperioden fram till 2020 är att höja Försvarsmaktens operativa förmåga och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Totalförsvarsövningen 2020 syftar till att utveckla och pröva förmågan att tillsammans skydda samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp.

Övningen ska också ge underlag för den fortsatta utvecklingen av Sveriges totalförsvarsförmåga.

Övning för höjd beredskap
– På alla nivåer ökar nu tempot för att utveckla samhällets beredskap för kris, höjd beredskap och krig.
Hur långt vi nått kommer att prövas vid den första stora totalförsvarsövningen på mer än trettio år, TFÖ 2020, då militära och civila aktörer övar tillsammans.
Övningen är därför en viktig del i arbetet att utveckla totalförsvaret, det vill säga hela samhällets planering och förberedelser för såväl militärt som civilt försvar, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på MSB.

Förslaget om en totalförsvarsövning presenterades i den grundsyn för totalförsvarsplanering som Försvarsmakten och MSB lämnade till regeringen i juni 2016.
Den avsiktsförklaring som Försvarsmakten och MSB undertecknat idag innebär startskottet för myndigheternas gemensamma planering av den nationella totalförsvarsövningen 2020.

2020 ett delmål för ökad förmåga
– Totalförsvarsövningen ger oss en möjlighet att bedöma hur långt vi har kommit år 2020 i vårt gemensamma arbete att utveckla Sveriges totalförsvarsförmåga, men arbetet slutar inte 2020. Efter delmålet år 2020 kommer planeringen att fortsätta för att stärka den svenska totalförsvarsförmågan, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Det är ännu inte klart vilken exakt omfattning totalförsvarsövningen kommer att ha eller när på året den ska äga rum.

Berörda aktörer kommer att bjudas in till ett första informationsmöte under våren 2018.

Källa: Pressmeddelande MSB

Avsiktsförklaring TFÖ 2020

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.