Småföretagen i Älvsbyn värderas allt högre

07 OKT 2017
Skrivet av :
Foto: Ingrid Fridesjö

Värdet på Älvsbyns småföretag ökar.
Foto: Ingrid Fridesjö

Värdet på små- och medelstora företag i Älvsbyns kommun ökade under 2016 med 7,9 procent, visar Valuations Värdebarometer. Det är högre än riksgenomsnittet på 5,6 procent.

– Resultaten visar att små- och medelstora företag mår bra i Älvsbyns kommun. Ökningen av det samlade värdet under 2016 kan ses som ett mått på kommunens framtida utvecklingsmöjligheter, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB.

Kommunen hamnar därmed på 124:e plats när värdetillväxten i de olika kommunerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

Valuations Värdebarometer som presenteras för sjätte gången – baseras på årsboksluten från totalt 89 538 svenska små- och medelstora företag. Undersökningen omfattar 55 aktiebolag i Älvsbyns kommun med mellan 1 och 49 anställda som har kalenderår som bokslutsperiod. Per den sista december 2015 värderades aktiebolagen till sammanlagt 776 miljoner kronor. Ett år senare, den sista december 2016, var motsvarande aktiebolag värda 837 miljoner kronor, en ökning med 7,9 procent.

– Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både regionalt och på riksnivå. Går de mindre företagen bra, går regionen bra. Det är där de flesta nya jobb skapas säger chefsanalytiker Tomas Hjelström.

Högst har värdeförändringen varit i Öckerö kommun i Västra Götalands län, där den samlade värdeökningen uppgår till hela 41,8 procent. Lägst värdeutveckling under 2016 har Vadstena kommun i Östergötlands län haft. Där minskade småföretagens värde med sammanlagt 42,5 procent.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.